×
Zmiana wielkości czcionki:

Formy rehabilitacji

Formy rehabilitacji
[size=3][font=sans-serif]Rehabilitacja jest to szeroko rozumiane postępowanie przywracające sprawność organizmu, do życia w rodzinie i społeczeństwie[sup]1[/sup].  Założeniem rehabilitacji jest poprawa stanu zdrowia, który pogorszył się wskutek chorób czy urazów. W tym celu wykonywanych jest szereg działań leczniczych, psychologicznych, społecznych, organizacyjnych, technicznych i edukacyjnych[sup]2[/sup].[/font][/size] [size=3][font=sans-serif][b]1. Rehabilitacja fizyczna (rehabilitacja ruchowa)[/b][/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Ta rehabilitacja skierowana jest do osób z urazami struktur ciała.[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Wykonywana jest w 2 formach: [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Kinezyterapia – ćwiczenia wykorzystujące ruch, praca z własnym ciałem.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Fizykoterapia – wykorzystanie naturalnych i sztucznych bodźców oddziałujących miejscowo lub na cały organizm (np. elektroterapia, ultradźwięki, okłady, kąpiele słoneczne, laseroterapia).[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Masaż leczniczy.[/font][/size][/li] [/ul] [size=3][font=sans-serif][b]2. Rehabilitacja specjalistyczna [/b][/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Jest to rodzaj rehabilitacji, opracowany z myślą o poważnych schorzeniach i skierowana jest do osób o szczególnych potrzebach. Wyróżniamy kilka rodzajów rehabilitacji specjalistycznej m.in. [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]ortopedyczna dla pacjentów po urazach i długim unieruchomieniu, zazwyczaj wykonywana w formie ćwiczeń[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]neurologiczna, dla osób po urazach mózgu i rdzenia kręgowego, oraz stwardnienie rozsiane[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]kardiologiczna – skierowana do pacjentów po zawałach, chorujących na choroby układu naczyniowego (np. choroba wieńcowa)[/font][/size][/li] [/ul] [size=3][font=sans-serif][b]3. Rehabilitacja lecznicza z zakresu zdrowia psychicznego [/b]– odpowiednie podejście psychiczne do rehabilitacji jest jednym z czynników, który wpływa na to, aby w pełni powrócić do zdrowia.[/font][/size] [size=3][font=sans-serif][b]4. Rehabilitacja społeczna [/b]to rodzaj rehabilitacji który ma na celu umożliwienie pacjentowi uczestniczenie w życiu społecznym lub powrót do niego.[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Czas trwania rehabilitacji trwa zazwyczaj od 2 – 6 tyg. Oczywiście czas ten ustalany jest indywidualnie w zależności od stopnia choroby i niesprawności organizmu. Niestety w niektórych przypadkach (np. dziecięce porażenie mózgowe) rehabilitacja jest procesem ciągłym trwającym do końca życia. Rehabilitacja może odbywać się w warunkach ambulatoryjnych (w odpowiednio przystosowanej placówce, posiadającej specjalistyczny sprzęt) lub domowych.[/font][/size] [size=3][font=sans-serif][b]UWAGA – OSOBY ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI [/b][/font][/size] [size=3][font=sans-serif]od 1 lipca 2018 r. winny korzystać z rehabilitacji poza ustaloną kolejnością wynikającą z listy osób oczekujących3.[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Magda Wąsek,[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]______________________[/font][/size] [size=2][font=sans-serif][i]Bibliografia[/i][/font][/size] [size=2][font=sans-serif][i]1. https://multimed.pl/baza-wiedzy/rehabilitacja/formy-rehabilitacji-leczniczej-i-ich-zastosowanie/[/i][/font][/size] [size=2][font=sans-serif][i]2. https://www.fundacjaavalon.pl/abc/rehabilitacja_poradnik.html [/i][/font][/size] [size=2][font=sans-serif][i]3. https://dobrewsparcie.wzp.pl/formy-i-zakres-rehabilitacji-leczniczej/ [/i][/font][/size] [size=2][font=sans-serif][i]4. https://www.mediraty.pl/rehabilitacja/artykuly/rehabilitacja-medyczna-rozne-formy/[/i][/font][/size]