×
Zmiana wielkości czcionki:

Zadowolenie z pracy osób z niepełnosprawnością

Zadowolenie z pracy osób z niepełnosprawnością
[justify][size=3][font=sans-serif]Praca u osób z niepełnosprawnością pełni rolę nie tylko dochodową ale również rehabilitacyjną oraz socjalizacyjną. Osoby z niepełnosprawnością niejednokrotnie borykają się z problemami związanymi z wyborem lub zmianą zawodu, adaptacją zawodową oraz utrzymaniem w nowym miejscu zatrudnienia. W stosunku do osób pełnosprawnych podjęcie zatrudnienia stanowi ogromne wyzwanie i wymaga zwykle większego zaangażowania ze względu na posiadane dysfunkcje. Aspekt aktywizacji zawodowej powinien jednak dostarczać satysfakcji osobom z niepełnosprawnością, dzięki której będą mogli się czuć dobrze społecznie. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Przeprowadzone badania satysfakcji z pracy osób z niepełnosprawnością zlecone przez PFRON obejmowały zagadnienia: [/font][/size] [ol] [li][size=3][font=sans-serif]Czy i w jakim stopniu poszczególne elementy (aspekty) pracy wpływają na zadowolenie z pracy?[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Czy i w jakim stopniu szczególne uprawnienia osób niepełnosprawnych (wynikające z ustawy o rehabilitacji) wpływają na zadowolenie lub niezadowolenie z pracy?[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Które z badanych elementów (aspektów) mają największy wpływ na zadowolenie z pracy?[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Które z badanych elementów (aspektów) mają największy wpływ na niezadowolenie z pracy?[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Które z badanych elementów (aspektów) mają najbardziej motywujący/demotywujący wpływ na zadowolenie z pracy?[sup]1[/sup][/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wyniki tych badań wykazały ogólny poziom zadowolenia z pracy u osób z niepełnosprawnością oraz to, że praca jest dla nich wartością w życiu. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Szczególne uprawnienia wynikające z ustawy o rehabilitacji są oceniane pozytywnie, jednak większość osób badanych przyznaje, że z chęcią zrzekłaby się tych uprawnień na rzecz zrównania wysokości wynagrodzenia z osobami pełnosprawnymi oraz możliwości awansu. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Największy wpływ na zadowolenie z pracy wskazują następujące czynniki: [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]zrozumienie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności przez współpracowników oraz przełożonych,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]możliwość wykonywania zadań adekwatnych do możliwości i ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]poczucie bezpieczeństwa w pracy oraz właściwe relacje interpersonalne,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]sprawiedliwe traktowanie oraz wsparcie przełożonych,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]jasne określanie wymagań,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]możliwość wyrażania poglądów,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]przekazywanie na bieżąco informacji związanych z pracą,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]otrzymywanie informacji zwrotnej na temat jakości wykonywanej pracy.[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Jako czynniki demotywujące a tym samym wpływające na brak satysfakcji z wykonywanej pracy wskazują: [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]dość niskie zarobki, zwykle niższe niż osoby pełnosprawne,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]brak bezpieczeństwa czy zatrudnienie zostanie utrzymane (krótkoterminowe umowy), lub czy stanowisko pracy nie zostanie zamienione na niższe rangą,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]niejasno określony zakres zadań,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]rak możliwości awansu oraz rozwoju zawodowego[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Na podstawie badań można wnioskować, że osoby z niepełnosprawnością poprzez aspekt aktywizacji zawodowej mają szansę na zwiększenie własnego poczucia wartości, dzięki któremu będą mogły się poczuć równoprawnymi obywatelami, a nie tylko biorcami świadczeń. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wraz z zatrudnieniem zyskają możliwość nabycia i utrzymania godności zawodowej, której podstawą jest jakość wykonywanej pracy, poczucie odpowiedzialności oraz postawa niewykorzystywania braków wynikających z niepełnosprawności.  [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify]Marzena Hałasa,  Pośrednik pracy[/justify] [justify][/justify] [justify]__________________________ [i][size=2][font=sans-serif]1. Śleboda R., Zadowolenie osób niepełnosprawnych z pracy – analiza wybranych aspektów z badań PFRON [w:] Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2011/2012 | 1(1) | 98-109 [/font][/size][/i][i][size=2][font=sans-serif]2. https://rampa.net.pl/rola-pracy-w-zyciu-osob-z-niepelnosprawnoscia/[/font][/size][/i][/justify]