×
Zmiana wielkości czcionki:

ICF jako klasyfikacja oparta na holistycznej ocenie człowieka

ICF jako klasyfikacja oparta na holistycznej ocenie człowieka
[justify][center][b][color=black][size=3][font=sans-serif]ICF jako klasyfikacja oparta na holistycznej ocenie człowieka – podstawą działań realizowanych przez Agencję Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi wobec aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością [/font][/size][/color][/b][/center] [color=black][size=3][font=sans-serif]Bez wątpienia każde zaburzenie struktury czy funkcji organizmu człowieka wpływa na określone ograniczenia w funkcjonowaniu wykonywaniu czynności o różnym stopniu złożoności. Jednocześnie każdy z nas w zależności od otoczenia, w którym żyje i pracuje i zasobów, którymi dysponuje, doświadcza tych ograniczeń inaczej. [/font][/size][/color][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][i][color=black]Stąd a[/color][/i][i][color=black]ktywność każdego odbiorcy usług w agencji zatrudnienia będzie diagnozowana w kategoriach stanu chorobowego, zaburzeń funkcji i struktury każdej osoby, opisane zostaną czynniki środowiskowe i czynniki osobowe, a także zostaną zdefiniowane bariery i potrzeby w zakresie uczestnictwa danej osoby w życiu społecznym i zawodowym. Indywidualny Plan Działania zawierał będzie również opis zidentyfikowanych i koniecznych kroków, które należy podjąć, aby osiągnąć unikalny dla danej osoby cel zawodowy.[/color][/i][/b][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Nawet różne osoby cierpiące z powodu tego samego schorzenia, zarówno biologicznie jak i strukturalnie doświadczające takich samych ograniczeń funkcjonalnych, mogą charakteryzować się całkowicie innym poziomem niepełnosprawności. Na przykład inaczej będzie wyglądać sytuacja i poziom niepełnosprawności u osoby, która w wyniku wypadku komunikacyjnego porusza się na wózku inwalidzkim, a wcześniej była pracownikiem fizycznym niż osoby, która była pracownikiem umysłowym. Pierwsza osoba jest niezdolna kontynuować pracę w swoim zawodzie np. pracownika budowlanego. Natomiast druga osoba, pomimo upośledzonej funkcji z punktu widzenia biologicznego, może kontynuować swoje zatrudnienie w pracy, która w głównym stopniu opierała się na obsłudze komputera. Niepełnosprawność powstaje na poziomie interakcji człowieka ze światem zewnętrznym. Nie jest to zatem tylko upośledzona funkcja ciała, ale głównie zależność pomiędzy występującym ograniczeniem a środowiskiem społecznym, gospodarczym czy zawodowym, w którym się funkcjonuje[sup]1[/sup]. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Samo starzenie się człowieka jest procesem ograniczania sprawności i ograniczenia funkcjonalne stanowią cechę charakterystyczną całej ludzkości, ale jednak czynniki środowiskowe i osobowe stanowią o poziomie niepełnosprawności. Funkcjonowanie danej osoby zależy nie tylko od stanu jej zdrowia, ale i czynników kontekstowych. Wszystkie te elementy stanowią składniki klasyfikacji ICF, które w języku tej klasyfikacji stanowią „kategorie”, które powinny być przedmiotem pomiaru jak również istniejące między nimi współzależności[sup]2[/sup].[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Agnieszka Chmielewska, [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Psycholog[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify]_________________________[/justify] [left][size=2][font=sans-serif][i]1. Ćwirlej – Sozańska A., Wilmowska –Pietruszyńska A., Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – model biopsychospołeczny, Biuletyn Pracy CIOP – PIB, 8/2015[/i][/font][/size][/left] [left][font=sans-serif][i][size=2]2. Wilmowska –Pietruszyńska A., Bilski D., ICF jako narzędzie ilościowej oceny naruszenia sprawności w orzekaniu dla potrzeb zabezpieczenia społecznego, Orzecznictwo lekarskie 2010, 7 (1)[/size][/i][url=#_ftnref2][/url][/font][/left] [justify][/justify]