×
Zmiana wielkości czcionki:

Zatrudnienie wspomagane w Agencji Zatrudnienia Fuga Mundi

Zatrudnienie wspomagane w Agencji Zatrudnienia Fuga Mundi
[size=3][font=Arial][color=#3d3d3d]„[b]Zatrudnienie wspomagane[/b] to zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym oraz innym grupom zagrożonym wykluczeniem w uzyskaniu i utrzymaniu płatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy”[/color] [/font][/size] [size=3][font=Arial][color=#3d3d3d](Europejska Unia Zatrudnienia Wspomaganego 2005)[/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=#3d3d3d] [/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=#3d3d3d]Kolejna definicja [b]zatrudnienia wspomaganego[/b] mówi o tym, że jest to [/color][color=black]to usługa świadczona na rzecz osób posiadających trudności w wejściu na rynek pracy i utrzymaniu zatrudnienia. Działania, które są podejmowane[/color] w ramach tej usługi są naprawdę rozmaite. Ich różnorodność tak naprawdę zależy od tego, jakie problemy napotyka osoba poszukująca pracy. Model zatrudnienia wspomaganego jest głównie realizowany przez dwie osoby: trenera pracy i beneficjenta usługi. Jest to duet, który musi ze sobą ściśle współpracować, aby osiągnąć założone cele. Model zatrudnienia wspomaganego składa[/font][/size] [size=3][font=Arial]się z pięciu etapów, podczas których osobie z niepełnosprawnością towarzyszy trener pracy.[url=#_ftn1][color=black][1][/color][/url][/font][/size] [size=3][font=Arial] [/font][/size] [size=3][font=Arial][color=black]Opisując na czym polega zatrudnienie wspomagane, które jest realizowane w Agencji Zatrudnienia Fuga Mundi, zacznę od podania czterech głównych i podstawowych elementów, na których się ono opiera: [/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=black]1. [b]Normalizacja[/b], czyli zapewnienie takich samych praw oraz możliwości do życia i rozwoju osobom z niepełnosprawnoscią z jakich korzystają wszyscy obywatele. [/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=black]2. [b]Waloryzacja roli społecznej[/b], czyli sposoby pomocy osobom z niepełnosprawnością na rynku pracy, są dostosowane do danej osoby i sytuacji. Pomoc w stopniu koniecznym i potrzebnym. [/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=black]3. [b]Włączanie[/b], czyli działania mające na celu eliminację podziału na grupy i zapewnienie pełnego uczestnictwa w każdym etapie życia w społeczeństwie. [/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=black]4. [b]Idea "empowerment"[/b], czyli stworzenie warunków, aby osoby z niepełnosprawnościa samdzielnie podejmowały decyzje o wyborze miejsca pracy, zakresu wykonywanych zadań, godzinach pracy,oraz rodzaju wsparcia jaki jest im potrzebny. [/color][/font][/size] [size=3][font=Arial] [/font][/size] [size=3][font=Arial][color=black]Jak podaje [b]Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego[/b], [/color][color=#3d3d3d]Oprócz czterech wartości będących podwalinami idei zatrudnienia wspomaganego, wyróżnia się w niej sześć głównych zasad, a są nimi:[/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=#3d3d3d]1. „[b]Zero odrzucenia”[/b] – znalezienie zatrudnienia jest możliwe dla każdej osoby, która chce pracować, bez względu na rodzaj czy stopień niepełnosprawności, jeśli zapewni się jej odpowiedni poziom wsparcia.[/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=#3d3d3d]2. Sukces polega na [b]dostarczeniu [/b]właściwego[b], spersonalizowanego wsparcia [/b]we właściwym otoczeniu.[/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=#3d3d3d]3. [b]Koncentracja na sprawnościach[/b], potencjale – nie niepełnosprawności osoby.[/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=#3d3d3d]4. [b]Odrzucenie koncepcji „gotowości” do pracy[/b], która zaprzecza zasadzie przewodniej zatrudnienia wspomaganego mówiącej o umieszczeniu osoby w miejscu pracy, przeszkoleniu jej i wsparciu w utrzymaniu pracy i rozwoju zawodowym:[/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=#3d3d3d]5. [b]Realne płace i świadczenia[/b] – wg tej zasady osoby z niepełnosprawnościami powinny być nie tylko wynagradzane tak samo jak osoby sprawne, ale także otrzymywać od pracodawcy takie same świadczenia socjalne.[/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=#3d3d3d]6. [b]Najważniejsza jest jednostka i jej indywidualność[/b] – każda osoba postrzegana jest jako unikalna jednostka, z własnymi umiejętnościami, zainteresowaniami, doświadczeniem życiowym.[url=#_ftn2][2][/url][/color][/font][/size] [size=3][font=Arial] [/font][/size] [size=3][font=Arial][color=black]Pracując w  Agencji Zatrudnienia, zajmujemy się pomocą naszym Klientom w obszarze zawodowym. Osoba z niepełnosprawnością, która chce podjąć zatrudnienie, zgłasza się do nas i razem z naszymi specjalistami, podczas kilku spotkań wytyczamy ścieżkę zawodową.  W zależności od potrzeb i profilu zawodowego klienta proponujemy szkolenie, staż lub zatrudnienie, pośredniczymy w spotkaniu rekrutacyjnym, wspieramy klienta w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej; organizujemy spotkania z udziałem kandydata, pracodawcy i trenera pracy, na którym ustalamy zasady współpracy;  często jesteśmy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, dodając otuchy i wsparcia naszym klientom jak i pracodawcom. Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, kiedy udaje nam się wspólnie osiągnąć sukces jakim jest umowa stażowa czy zatrudnieniowa. [/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=black]Na tym nie kończy się nasza rola, jesteśmy trenerami zatrudnienia wspomaganego, oznacza to, że nasz klient może liczyć na wsparcie na każdym etapie jego ścieżki  zawodowej, także po podjęciu zatrudnienia . Pozostajemy w stałym kontakcie z klientem jak i z pracodawcą. Monitorujemy sytuację pracownika i pracodawcy, jakość pracy, poziom zaangażowania i motywacji w okresie zatrudnienia. Przede wszystkim jako trenerzy pracy, skupiamy się na podejmowaniu takich działań, które pomogą utrzymać się osobie z niepełnosprawnością w zatrudnieniu. Zakres udzielanego wsparcia przez trenera pracy zależy od potrzeb, umiejętności i rodzaju zatrudnienia. [/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=black]Taka forma współpracy ma na celu  podniesienie samoświadomości, wiedzy i umiejętności w zakresie poszukiwania pracy i utrzymania pełnopłatnego zatrudnienia na otwartym rynku pracy. [/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=black]Aby skorzystać z możliwości usługi zatrudnienia wspomaganego trzeba spełnić następujące warunki :[/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=black]Wiek aktywności zawodowej (do 60 r. ż. kobiety, 65 r. ż. mężczyźni),[/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=black]Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,[/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=black]Status osoby bezrobotnej lub pozostającej bez pracy.[/color][/font][/size] [size=3][font=Arial] [/font][/size] [size=3][font=Arial]Karolina Kowalczyk[/font][/size] [size=3][font=Arial]Trener pracy[/font][/size] [size=3][font=Arial] [/font][/size] [hr] [size=2][font=Arial][url=#_ftnref1][1][/url] https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/baza-wiedzy/artykuly/page-00001/index.html[/font][/size] [size=2][font=Arial][url=#_ftnref2][2][/url] http://pfzw.pl/o-zatrudnieniu-wspomaganym/[/font][/size]