×
Zmiana wielkości czcionki:

Zawody przyszłości a niepełnosprawność

Zawody przyszłości a niepełnosprawność
[justify]Rynek pracy bardzo dynamicznie się zmienia. Do niedawna praca zdalna i zawody internetowe były rzadkim przypadkiem. Obecnie to już norma i nikt się temu nie dziwi. Wszystkiemu towarzyszy gwałtowny postęp technologiczny. Specjaliści twierdzą iż 50% wykonywanych przez nas obecnie zawodów prawdopodobnie zastąpią roboty. Nie nastąpi to jednak z dnia na dzień. To długi, rozciągnięty w czasie proces, lecz już dzisiaj ludzie muszą przygotować się mentalnie iż w trakcie swojej kariery zawodowej będą musieli otworzyć się na zmiany. Będzie to wymagało elastyczności, kreatywności i nieustannego poszerzania kompetencji zarówno cyfrowych, jak też miękkich. Wg prognoz Światowego Forum Ekonomicznego 65% procent uczniów szkól podstawowych będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją.  [/justify] [justify]Dzięki technologii i rozwojowi Internetu rozwijają się coraz nowe profesje. W obecnych czasach osoby z niepełnosprawnościami, jak nigdy wcześniej, mają ogromna szansę na aktywność zawodową. Mogą pracować w trybie ,, home office”, miedzy innymi w  zawodzie copywritera, grafika, content menagera czy analityka internetowego. A pracodawcy coraz bardziej są otwarci na taką  formę zatrudnienia. Postęp technologiczny daje wiele nowych możliwości i tworzy nowe zawody. Zawodami przyszłości możemy nazwać profesje, które w bliższej perspektywie czyli ok. 5-10 lat lub w dalszej ok. 30 lat będą generować miejsca pracy. Zawody te umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami szansę na aktywizację zawodową na równi z osobami zdrowymi. XXI wiek daje możliwości każdemu i bariery fizyczne nie maja już znaczenia. [/justify] [justify]Naturalną konsekwencją rozwoju technologicznego, ekonomicznego i społecznego jest zanikanie jednych zawodów i pojawianie się nowych. Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się branż jest telekomunikacja. W obrębie której w przyszłości powstanie wiele zawodów i miejsc pracy. Oczywiście ogromny rozwój technologiczny przyczynia się do zmian w każdej dziedzinie życia- medycynie, branży IT, handlu czy też transporcie. E-chirurg, który operuje na odległość czy tez wirtualny asystent to nowa rzeczywistość, w której obecnie żyjemy. Natomiast całkowicie nową dziedziną zawodową w zakresie rozwoju technologii są profesje związane z tzw. ,, podbojem kosmosu” I nie dotyczy to astronautów czy konstruktorów, ale np. inżynierów górnictwa pozaziemskiego czy też kosmicznych farmerów ( Space Farmer) Dzięki ich pracy będzie można pozyskiwać z przestrzeni kosmicznej cenne surowce, przesyłać je na Ziemię, gdzie zostaną wykorzystane w różnych dziedzinach. [/justify] [justify]Rozwój społeczno-demograficzny również wywoła zmiany i wpłynie na powstanie nowych zawodów. Długość ludzkiego życia wzrasta, a tym samym wzrasta liczba seniorów i zapotrzebowanie na zawody związane z sektorem medycznym. Pojawią się profesje do tej pory nie istniejące takie jak terapeuta końca życia ( End of Life Planner), menedżer śmierci cyfrowej, haker zdrowia czy terapeuta robotów. [/justify] [justify]W rozważaniach o przyszłości nie można pominąć dziedziny ekologii i zdrowego stylu życia. Mimo iż obecnie znany zawód biotechnologa, czy tez specjalisty ds. ochrony środowiska, to jednak pojawią się również nowe: arborysta ( pielęgniarz drzew), rewilder ( powrót do dzikości ) czy tez hodowca owadów. Zainteresowanie zdrowym stylem życia rośnie, dlatego obok dietetyków, trenerów personalnych pojawi się projektant śmierci (Garbage Designer), projektant hybrydowej rzeczywistości (MR Journey Designer), analityk trendów rynkowych ( Cool Hunter). [/justify] [justify]Oczywiście potrzebni będą specjaliści o różnym poziomie wykształcenia, umiejętności i wiedzy. Dlatego w kontekście przyszłości jedna szkoła czy szkolenie to za mało. To kształcenie całożyciowe, ustawiczne lub permanentne. [/justify] [justify]W historii społecznego podziału pracy, a wiec wyodrębniania się zawodów nie było tak dużych możliwości realizacji zawodowej jak obecnie. Zawody przyszłości dają szansę osobom z niepełnosprawnościami na aktywność zawodową bez barier. Nowoczesne technologie i coraz większa otwartość pracodawców na ich zastosowanie sprawiają iż trudności w poruszaniu się czy tez niepełnosprawności sensoryczne nie są już problemem w podejmowaniu pracy. Liczą  się ambicje i chęci do podjęcia zatrudnienia. [/justify] [justify][/justify] [justify]Małgorzata Cymborska [/justify] [justify]Trener pracy[/justify]