×
Zmiana wielkości czcionki:

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością

Wsparcie dla studentów z niepełnosprawnością
[justify]Jako osoba posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności możesz skorzystać  z wielu ofert wsparcia. Uczelnie dokładają coraz większych starań, by umożliwić zdobycie wyższego wykształcenia młodym ludziom bez względu na ich stan zdrowia. Pokonywanie barier nie jedno ma imię: od skrojonych na miarę planów studiów poprzez zwiększenie dostępności do kampusów aż po zapewnianie pomocy asystenta dydaktycznego. [/justify] [justify][/justify] [justify]Każde studia wymagają zaliczenia kolejnych etapów: zaliczenia konkretnych zajęć, dopełnienie terminów i zdania egzaminów. Będąc osobą z niepełnosprawnością, możesz napotkać różnorakie przeszkody. Zadaniem uczelni jest usuwanie ich w taki sposób, by w miarę możliwości wszyscy studiujący otrzymali zbliżone szanse zdobycia wiedzy. Z pomocą posłużą Ci specjalnie powołane w tym celu organy i instytucje:[/justify] [justify][ul] [li]Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych[/li] [li]Rada Studentów z Niepełnosprawnością przy Samorządach Studenckich[/li] [li]Akademickie Centra Wsparcia i Doradztwa[/li] [li]Stowarzyszenia i zrzeszenia studentów z niepełnosprawnościami[/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify]Osoby z niepełnosprawnością mają na uczelni takie sama prawa i obowiązki, jak pozostali studenci. Placówki edukacyjne mogą wyjść naprzeciw, w przypadku, gdy zmiany w procedurach przyczynią się do wyrównania twoich szans jako osoby niepełnosprawnej. Dostosowanie rekrutacji często polega na:[/justify] [justify][ul] [li]Zmianie formy egzaminu wstępnego z pisemnej na ustną lub odwrotnie.[/li] [li]Możliwości korzystania ze specjalistycznego sprzętu (np. oprogramowania wspomagającego).[/li] [li]Przystosowaniu materiałów egzaminacyjnych (np. przygotowaniu dokumentów w brajlu lub druku powiększonym).[/li] [li]Wydłużeniu czasu trwania egzaminu lub rozmów kwalifikujących na studia.[/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify]Dodatkowymi formami wsparcia w codziennym funkcjonowaniu studenta z niepełnosprawnością jest pomoc asystenta dydaktycznego. Jest nim zazwyczaj osoba wybrana przez Ciebie, która będzie towarzyszyć Ci podczas załatwiania uczelnianych spraw. Uczelnie często posiadają pulę wykwalifikowanych specjalistów, z którymi współpracują. Wsparcie asystenta może przybierać różne formy:[/justify] [justify][ul] [li]Asysta w dotarciu na uczelnię[/li] [li]Pomoc w poruszaniu się po kampusie[/li] [li]Sporządzanie notatek, kserowanie materiałów[/li] [li]Głośne czytanie tekstów, skanowanie, digitalizacja[/li] [li]Pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych[/li] [li]Asysta podczas załatwiania spraw w dziekanacie[/li] [li]Obecność podczas konsultacji z wykładowcami[/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify]Powyżej przedstawiłam tylko część form wsparcia dla studenta z niepełnosprawnością. Nie bój się brać spraw we własne ręce. W przypadku napotkanych trudności lub po prosu pytań co do przysługujących tobie form wsparcia skontaktuj się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych lub samorządu studenckiego. Na pewno uzyskasz pomoc, wsparcie zostaniesz pokierowany do odpowiednich jednostek na uczelni. Myślę, że wsparcie organizacyjne, asystenckie oraz finansowe pomoże odzyskać energię którą poświecisz na naukę i kolejno krok po kroku zaliczysz wszystkie etapy edukacji.[/justify] [justify][/justify] Powodzenia! Marzena Kocot Trener pracy [hr] [left][size=2]Bibliografia: [/size][b][url=https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wsparcie-pfron-dla-niepelnosprawnych-studentow/][color=#0563c1][size=2][font=Calibri, sans-serif][u]https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wsparcie-pfron-dla-niepelnosprawnych-studentow/[/u][/font][/size][/color][/url]  [/b][b]                  [url=https://www.ipon.pl/news/477][color=#0563c1][size=2][font=Calibri, sans-serif][u]https://www.ipon.pl/news/477[/u][/font][/size][/color][/url][/b][/left]