×
Zmiana wielkości czcionki:

Niezdolność do pracy a zatrudnienie

Niezdolność do pracy a zatrudnienie
[size=3][font=Arial] Pracując w Agencji Zatrudnienia, często dostaje pytania dotyczące możliwości zatrudnienia[/font][/size] [size=3][font=Arial]w przypadku posiadania Orzeczonej przez ZUS [b]c[/b][i][b]ałkowitej lub częściowej niezdolności do pracy[/b]. [/i]Nasi klienci jak i pracodawcy często uważają, że wskazana na orzeczeniu niezdolność do pracy, oznacza brak możliwości podjęcia zatrudnienia. [/font][/size] [size=3][font=Arial]Zacznę może od tego, czym jest ów [i]niezdolność do pracy,[/i] zatem według Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, [/font][/size] [size=3][font=Arial]Art. 12. 1. [b]Niezdolną do pracy [/b]w rozumieniu ustawy jest osoba, która [b]całkowicie lub częściowo[/b] utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. [/font][/size] [size=3][font=Arial]2. [b]Całkowicie niezdolną do pracy[/b] jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. [/font][/size] [size=3][font=Arial]3. [b]Częściowo niezdolną do pracy[/b] jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.[url=#_ftn1][1][/url][/font][/size] [size=3][font=Arial]Mogłoby się wydawać, że jeżeli któraś z ww. niezdolności jest orzeczona, nie mamy już możliwości podjąć zatrudnienia. Nic bardziej mylnego! Osoby, które uzyskały jeden z opisanych statusów, [b]mogą pracować,[/b] określa to m.in. Ustawa [color=#292929]z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która mówi, że [/color][/font][/size] [ul] [li][size=3][font=Arial][color=#292929]niezdolność do samodzielnej egzystencji z orzeczenia ZUS jest traktowana na równi z orzeczeniem o [b]znacznym[/b] stopniu niepełnosprawności,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=Arial][color=#292929]całkowita niezdolność do pracy z orzeczenia ZUS jest traktowana na równi z orzeczeniem o [b]umiarkowanym [/b]stopniu niepełnosprawności,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=Arial][color=#292929]częściowa niezdolność do pracy z orzeczenia ZUS jest traktowana na równi z orzeczeniem o [b]lekkim [/b]stopniu niepełnosprawności[url=#_ftn2][2][/url][/color][/font][/size][/li] [/ul] [size=3][font=Arial][color=#292929]Natomiast jak wiemy osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą podejmować zatrudnienie na otwartym rynku pracy lub  w zakładach pracy chronionej. Samo „zaliczenie” do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia jej u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:[/color][/font][/size] [ol] [li][size=3][font=Arial][color=#292929]przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=Arial][color=#292929]zatrudnienia w formie telepracy.” [url=#_ftn3][3][/url][/color][/font][/size][/li] [/ol] [size=3][font=Arial][color=#292929] Jeżeli pracodawca z otwartego rynku pracy dostosuje warunki panujące w jego zakładzie do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, to zatrudnienie jest jak najbardziej możliwe. Oprócz wyżej wspomnianych warunków, każda osoba z orzeczoną niepełnosprawnością musi przejść badania lekarskie określające możliwość lub jej brak do podjęcia pracy na określonym stanowisku pracy. [/color]Podsumowując, w świetla obowiązujących przepsiów posiadanie orzeczonej niezdolności do pracy, nie wyklucza z możliwości podjęcia zatrudnienia, [/font][/size] [size=3][font=Arial][color=#292929]Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące możliwości, warunków zatrudnienia czy inne w obszarze pośrednictwa pracy osób z niepełnosprawnością, zapraszamy do kontaktu. Proszę pamiętać, że mają Państwo do dyspozycji trenera pracy, doradcę zawodowego czy np. prawnika. [/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=#292929] [/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=#292929]Karolina Kowalczyk[/color][/font][/size] [size=3][font=Arial][color=#292929]Trener pracy[/color][/font][/size] [hr] [size=3][font=Arial][url=#_ftnref1][1][/url] Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.[/font][/size] [size=3][font=Arial][url=#_ftnref2][2][/url] Ustawaz dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.[/font][/size] [size=3][font=Arial][url=#_ftnref3][3][/url] [color=black]Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, art. 4, pkt. 5[/color][/font][/size]