×
Zmiana wielkości czcionki:

Osoby z dysfunkcją wzroku na rynku pracy

Osoby z dysfunkcją wzroku na rynku pracy
[justify]Osoby z dysfunkcją wzroku to takie osoby, które całkowicie nie widzą, ale również takie, które zachowały szczątkowe widzenie, które pozwala na jedynie ogólną orientację w przestrzeni,  dostrzeganie większych przedmiotów czy sylwetek ludzi bez możliwości rozpoznania konkretnych osób. [/justify] [justify]Wśród osób z ta niepełnosprawnością są osoby niewidome od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa oraz osoby, które utraciły wzrok w późniejszym okresie życia – osoby ociemniałe. Niektóre z nich utraciły wzrok nagle np. w wyniku wypadku, inne osoby natomiast stopniowo w wyniku choroby. [/justify] [justify]Wzrok odgrywa decydującą rolę w poznawaniu rzeczywistości, zjawisk i przedmiotów. Poprzez wzrok są zbierane informacje o otaczającym świecie. Jest wykorzystywany w codziennym życiu, począwszy od podstawowych czynności związanych z toaletą, przygotowywaniem i spożywaniem posiłków, po inne czynności związane z nauką czy pracą. Ułatwia odnajdywanie się w przestrzeni, ma znaczenie w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. [/justify] [justify]Osoby z tą niepełnosprawnością  napotykają na poważne przeszkody zarówno w integracji społecznej, jak i aktywizacji zawodowej wynikające przede wszystkim z trudności poruszania się poza domem. Główne trudności wynikające z braku orientacji to problem ze znajomością kierunków, nieznajomość pojęć przestrzennych czy czasowo przestrzennych. Natomiast funkcjonowanie osoby z niepełnosprawnością wzroku jest zależne od wielu czynników, takich jak: czas i stopień utraty wzroku, rodzaj schorzenia, czynniki osobowościowe, doświadczenia życiowe czy relacje i wsparcie rodziny. [/justify] [justify]Biorąc pod uwagę funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzrokową przy wykonywaniu pracy zawodowej, to wykorzystywane są w tym celu możliwości zastępcze  pozostałych zmysłów, czyli dotyk, węch, słuch czy inne. Pomocny jest również specjalistyczny sprzęt przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością wzroku, który umożliwia wykonywanie wielu zadań oraz redukuje trudności pracowników niepełnosprawnych przy wykonywaniu pracy. Jeśli chodzi o orientację na terenie zakładu pracy, to pracownicy niewidomi zwykle bez problemu są w stanie opanować umiejętność samodzielnego poruszania się  jeśli zostaną dokładnie zapoznani z lokalizacją pomieszczeń oraz znajdujących się tam urządzeń. [/justify] [justify]Pracodawcy coraz częściej zatrudniają na otwartym rynku pracy osoby niepełnosprawne, gdzie kluczowe jest prawidłowe dostosowanie stanowiska pracy do schorzenia, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. [/justify] [justify]Pośród osób z niepełnosprawnością wzrokową są również osoby posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe potrafiące wykonywać pracę na takim samym poziomie jak pracownicy widzący. Są to m.in. osoby posiadające wyższe wykształcenie kierunkowe, posiadające konkretne umiejętności i przygotowanie zawodowe po ukończeniu szkół zawodowych lub średnich profilowanych, ale również osoby, które potrafią bez problemu opanować odpowiednią wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez szkolenia dla pracowników. Przykładem może być wiele stanowisk na których pracują osoby z niepełnosprawnością wzrokową m.in.: pracownik naukowy, nauczyciel, tłumacz, muzyk, dziennikarz, informatyk, masażysta, psycholog, pracownik socjalny itp. [/justify]                                                                                                        Agnieszka Kuźmiuk Doradca zawodowy [i][size=2]Bibliografia:[/size][/i] [ol] [li][i][size=2]https://pedagogika-specjalna.edu.pl/tyflopedagogika/osoby-niewidome-na-rynku-pracy/[/size][/i][/li] [li][i][size=2]https://finanse.wp.pl/jakie-szanse-na-rynku-pracy-maja-niewidomi-6114637908293761a[/size][/i][/li] [/ol]