×
Zmiana wielkości czcionki:

AKTYWNY SAMORZĄD - co warto wiedzieć?

AKTYWNY SAMORZĄD - co warto wiedzieć?
[justify]„Aktywny Samorząd” to ogólnopolski program, którego głównym celem jest wyeliminowanie oraz zminimalizowanie barier, utrudniających osobom z niepełnosprawnościami funkcjonowanie społeczno-zawodowe oraz ograniczające dostęp do edukacji.[/justify] [justify][/justify] [justify]Program składa się z dwóch modułów. [/justify] [justify][b]MODUŁ I [/b]dotyczy likwidacji bariery transportowej i przemieszczania się oraz likwidacji bariery w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym i dofinansowania opieki nad osobą zależną. Obejmuje:[/justify] [ul] [li]zakup sprzętu elektronicznego,[/li] [li]dostosowania oprzyrządowania do posiadanego samochodu,[/li] [li]uzyskania prawa jazdy,[/li] [li]zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,[/li] [li]utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,[/li] [li]zapewnienie opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,[/li] [li]zakup protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.[/li] [/ul] [justify][b]UWAGA![/b][/justify] [justify]Ostateczny termin składania wniosków w tym module przypada na 31 sierpnia 2022.[/justify] [justify][/justify] [justify][b]MODUŁ II[/b] jest ściśle związany z podniesieniem kompetencji i zwiększeniem szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy i dotyczy wsparcia w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Przy składaniu wniosków pod uwagę brana jest umiarkowana i znaczna niepełnosprawność osób, które uczą się w szkole policealnej, kolegium, szkole wyższej oraz osób które poza studiami doktoranckimi otworzyły przewód doktorski. [/justify] [justify][/justify] [b]UWAGA![/b] Termin składania wniosków w tym module przedstawia się następująco: Do dnia 31 marca 2022  (dotyczy  roku akademickiego 2021/2022), Do dnia 10 października 2022  (dotyczy roku akademickiego 2022/2023). [justify][/justify] [justify]Ważną informacją jest także możliwość zwiększenia dofinansowania w postaci dodatków na pokrycie kosztów kształcenia ( innym niż opłata za czesne) nie więcej niż o:[/justify] [justify]700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;[/justify] [justify]500 zł - gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;[/justify] [justify]300 zł –gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;[/justify] [justify]300 zł –gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);[/justify] [justify]200 zł – gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;[/justify] [justify]300 zł –gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub w 2022 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;[/justify] [justify]300 zł –gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,[/justify] [justify]800 zł –gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);[/justify] [justify]500 zł –gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią)[sup]1[/sup]. [/justify] [justify][/justify] [justify][b]WAŻNA INFORMACJA![/b][/justify] [justify]Wnioski o dofinansowanie można składać  bez konieczności wychodzenia z domu w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW![/justify] Milena Faryna [size=2]Bibliografia:[/size] [ol] [li][i][size=2]https://www.pfron.org.pl/instytucje/samorzady/szczegoly/news/aktywny-samorzad-w-2022-roku/ [dostęp 26.08.2022][/size][/i][/li] [/ol] [size=2]Źródła:[/size] [ol] [li][i][size=2]www.pfron.org.pl[/size][/i][/li] [li][i][size=2]https://www.gov.pl/[/size][/i][/li] [/ol]