×
Zmiana wielkości czcionki:

Organizacja pracy - współpraca z osobami ze schorzeniami psychicznymi

Organizacja pracy - współpraca z osobami ze schorzeniami psychicznymi
[justify]Dobra organizacja pracy może zapewnić klarowny system pracy. Każdy pracownik, który wie, czego od niego oczekuje kierownik i jak ma to zrobić, czuje się w zespole bezpiecznie. Ale jak wygląda organizacja pracy w przypadku gdy nowym pracownikiem zostaje osoba posiadająca niepełnosprawność psychiczną? Jak zadbać o odpowiednią atmosferę w pracy? [/justify] [justify]W związku z pojawiającymi się pytaniami pragnę Państwu zaprezentować kilka metod, które mogą być przydatne we wdrożeniu i  współpracy z osobami posiadającymi schorzenia psychiczne[sup]1[/sup]:[/justify] [justify][/justify] [justify][ul] [li][b]Grupy wsparcia:[/b] zebranie odpowiedniej grupy osób, których umiejętności będą kompensować ograniczenia innych członków grupy, np.: osoby z niepełnosprawnością psychiczną mogą być wspierane w kontakcie z klientami przez osoby z niepełnosprawnością ruchową.[/li] [/ul] [ul] [li][b]Warsztaty kompetencji społecznej:[/b] organizacja szkoleń z zakresu “umiejętności miękkich” dla osób, którzy mają trudności z odpowiednim zaprezentowaniem się. Podczas takich szkoleń możemy nauczyć pracowników firmy takim umiejętnościom, jak: nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, praca w grupie itd.[/li] [/ul] [/justify] [justify][ul] [li]Możliwość[b] dłuższej adaptacji społecznej:[/b] dłuższa proces adaptacji, polegająca na przebywaniu nowego pracownika z dala od miejsca wykonywanej pracy, pozwoli na lepsze oswajanie się osoby z niepełnosprawnością psychiczną z miejscem pracy i zespołem pracowniczym.[/li] [/ul] [/justify] [justify][ul] [li]Obecność [b]“Męża zaufania[/b]” w zespole pracowniczym: w przypadku problemów z ujawnianiem swoich uczuć i zaufaniem do innych osób, głównie u osób z niepełnosprawnością psychiczną, “mąż zaufania” występuje jako osoba spełniająca jednocześnie 2 funkcji: pośrednika i powiernika. Jest to pracownik do którego można się zwrócić z problemem delikatnym i poufnym, czy też zgłosić potrzebę uzyskania pomocy. Osoba ta zostaje wybrana metodą głosowania spośród wszystkich pracowników.[/li] [/ul] [ul] [li][b]Szkolenia pracowników i menedżerów[/b] w zakresie zarządzania niepełnosprawnością w miejscu pracy: brak informacji na temat niepełnosprawności przyszłego pracownika może skutkować wykluczeniem społecznym osoby z niepełnosprawnością w organizacji. Szkolenia dla menedżerów z zakresu zarządzania niepełnosprawnością oraz adaptacyjne szkolenie każdego nowego pracownik pozwolą na poprawę komfortu pracy zarówno dla pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i pracowników pełnosprawnych.[/li] [/ul] [/justify] [justify][ul] [li][b]Unikanie specjalnego traktowania[/b] pracowników z chorobami psychicznymi: udział w tych samych formach integracji i szkoleń, a także rozliczanie pracowników w ten sposób na podstawie realizowanych celów, pozwoli na uniknięcie traktowania osób ze schorzeniami psychicznymi jako “innych” i wzmocni poczucie przynależności do grupy.[/li] [/ul] [/justify] [justify][ul] [li][b]Współpraca[/b] przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych [b]z organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami[/b] - współpraca pracodawców z organizacjami działającymi na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami może pozwolić na ułatwienie procesu zatrudnienia w firmie. Ponieważ wspomniane organizacje przeprowadzają preselekcję kandydatów i są źródłem wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dofinansowania i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.[/li] [/ul] [/justify] [justify]Oleksandra Mykhailova[/justify] [justify]Trener pracy[/justify] [justify][/justify] [justify][size=2]Bibliografia:[/size][/justify] [ol] [li][size=2][i]Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach - dobre praktyki, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2014[/i][/size][/li] [/ol]