×
Zmiana wielkości czcionki:

Powrót do pracy osób po przebytym udarze

Powrót do pracy osób po przebytym udarze
[size=3][font=Arial, sans-serif]Udar jest pojawiającym się nagle zespołem objawów, które są konsekwencją zaburzenia  dopływu krwi do mózgu. Jego symptomy uzależnione są od części mózgu, która została objęta udarem. [/font][/size] [size=3][font=Arial, sans-serif][b]Do jego objawów niepełnosprawności będącej jego skutkiem zaliczyć można:[/b][/font][/size] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Połowiczny niedowład- asymetryczne obniżenie sprawności kończyn po jednej stronie ciała.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Osłabienie czucia powierzchniowego po stronie ciała objętej udarem.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Trudności związane z pogorszeniem wzroku: podwójne widzenie, zmniejszenie pola widzenia.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]     [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Dysfunkcje mowy artykulacyjnej: wypowiedzi bywają niezrozumiałe i chaotyczne, pojawia się trudność z  rozumieniem słów, zasób     słownictwa ubożeje.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Tzw. otępienie poudarowe: występują problemy z orientacją w przestrzeni, zaburzenia pamięci[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif][b]Wśród czynników, które zwiększają ryzyko jego wystąpienia, można wymienić[/b]:[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Nadciśnienie tętnicze[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Choroby układu sercowo- naczyniowego, jak np. miażdżyca, przebyty zawał[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Cukrzyca[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Podwyższony cholesterol[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif]    Szybkie rozpoczęcie leczenia daje szansę na zredukowanie skutków udaru oraz uniknięcie jego negatywnych następstw, a także, po uprzednio wdrożonej rehabilitacji, powrót na rynek pracy i podjęcie zatrudnienia. Niemniej jednak, bardzo istotnym elementem niefarmakologicznego leczenia przebytego udaru jest profilaktyka jego wystąpienia w przyszłości.  Z uwagi na to, niewskazane jest proponowanie osobie z niepełnosprawnością stanowiska pracy w ramach którego,  kandydat do zatrudnienia jest zobligowany do wykonywania zadań oczekujących dźwigania oraz realizowania obowiązków intensywnie obciążających fizycznie. Ponadto, czynnikiem ryzyka są zawody wymagające intensywnego tempa pracy, związane ze stresem i dużą odpowiedzialnością. Co więcej, kandydatowi z opisywaną niepełnosprawnością niezalecana jest praca wymagająca obsługi skomplikowanej aparatury, zatrudnienie na wysokości, jak również zadania narażające na ekspozycję na czynniki neurotoksyczne, promieniowanie, zwiększony hałas oraz gwałtowne wahania temperatury.[/font][/size][/justify] [size=3][font=Arial, sans-serif]Dobrym sposobem zmniejszającym ryzyko wystąpienia udaru mózgu jest stosowanie zdrowej diety, regularnej aktywności fizycznej, a także unikanie palenia tytoniu oraz nadużywania alkoholu.[/font][/size] [color=#212529][size=3][font=sans-serif]Małgorzata Skorek,[/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font=sans-serif]Doradca zawodowy, psycholog[/font][/size][/color]