×
Zmiana wielkości czcionki:

Przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ruchowo

Przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej ruchowo
Na początek, co to jest niepełnosprawność ruchowa? To dysfunkcja narządu ruchu. Osoba niepełnosprawna z dysfunkcją narządu ruchu to osoba o ograniczonej sprawności kończyn górnych, dolnych lub kręgosłupa wskutek trwałego ubytku spowodowanego uszkodzeniem lub niedorozwojem mózgu, bądź schorzeń, uszkodzeń lub zniekształceń w układach : mięśniowym , nerwowym lub kostnym. Jak również brak kończyn górnych lub dolnych albo brak ich części. ( są to zazwyczaj osoby po amputacjach wynikających z wypadków losowych lub chorób, a także osoby, u których w okresie rozwoju płodowego nie wykształciły się poszczególne części ciała). [justify][/justify] [justify]Najczęściej osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózkach inwalidzkich, korzystają z balkoników, chodzików lub kul. W związku z tym , że mają ograniczone możliwości ruchowe bardzo ważne jest odpowiednie dostosowanie im miejsca pracy. Równie ważne jak samo stanowisko pracy, ważne  jest to czy sam budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek powinien być wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim jeżeli biuro znajduje się  na piętrze powinna być zainstalowana winda. Korytarze powinny być odpowiedniej szerokości tak , żeby osoba na wózku czy korzystająca z chodzika/ balkonika mogła swobodnie przemieszczać się. Kolejnym ważnym punktem jest toaleta w dostępnym miejscu i dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.  [/justify] [justify][b]Samo stanowisko pracy powinno być indywidualnie dopasowane do osoby z niepełnosprawnością.[/b] [/justify] [justify]Jest kilka aspektów na które pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę zatrudniając osoby niepełnosprawne ruchowo, mianowicie:[/justify] [justify][ul] [li]odpowiednia wysokość biurka/ blatu ( bardzo dobrym rozwiązaniem jest przesuwany blat, biurko na regulowanych nóżkach),[/li] [li]niskie regały na materiały i dokumentu, tak żeby był łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych rzeczy,[/li] [li]zaokrąglone narożniki blatów biurek.[/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify]W zależności od upośledzenia narządu ruch w niektórych przypadkach potrzebny jest np. wspornik kończyny górnej do pracy przy komputerze, specjalna ramka wspomagająca obsługę klawiatury komputerowej, urządzenie obsługiwane ustami, przycisk o zwiększonej czułości spełniający funkcję przycisku myszy komputerowej.[/justify] [justify][/justify] [justify]Każdy pracodawca, który chce zatrudniać osoby z niepełnosprawnością ruchową może skorzystać z [b]dofinansowania do wyposażenia stanowiska pracy.[/b][/justify] [justify][/justify] [justify]Osoby przystępujące do projektów w naszej Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi mogą liczyć na pomoc naszych trenerów w sprawdzeniu dostosowania stanowiska pracy do możliwości i potrzeb wynikających z niepełnosprawności. [/justify] [justify]Zachęcam wszystkie osoby niepracujące a posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności do kontaktu z naszą Agencją. W oparciu o indywidualny plan działania ustalimy ścieżkę rozwoju i powrotu na rynek pracy.[/justify] [justify][/justify] [justify]Katarzyna Włodarczyk[/justify] Pośrednik pracy