×
Zmiana wielkości czcionki:

Przegląd elementów składowych ICF w kontekście procesu poradnictwa zawodowego

Przegląd elementów składowych ICF w kontekście procesu poradnictwa zawodowego
[size=3][font=sans-serif][b]Przegląd elementów składowych ICF w kontekście oceny użyteczności modelu funkcjonowania i niepełnosprawności w procesie poradnictwa zawodowego[sup]1[/sup].[/b][/font][/size] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Poniżej dokonano przeglądu poszczególnych składników klasyfikacji ICF, co pozwala na uchwycenie najważniejszych wytycznych, które wpływają na zwiększenie jakości usług z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz bezpośrednio wiążą się ze zdefiniowaniem aspektów funkcjonowania w osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wykres obrazuje zależności pomiędzy poszczególnymi składnikami ICF[/font][/size][sup][font=sans-serif]2[/font][/sup][size=3][font=sans-serif]. Dzięki klasyfikacji ustalamy, w jakim stopniu uszkodzone są określone struktury i funkcje, a następnie jak wygląda aktywność pozostała osoby badanej. Pozwala to dalej określić jak tę pozostałą aktywność można stymulować i poprzez leczenie/ rehabilitację poprawić, aby jak najwięcej osób mogło wrócić do aktywnego życia społecznego, gdzie jest to uwarunkowane czynnikami środowiskowymi i osobowymi. Celem głównie statystycznym ICF jest uzyskanie miarodajnej informacji na temat funkcjonowania człowieka i stanu jego niepełnosprawności w skali międzynarodowej. Jednak ze względu na swe właściwości klasyfikacja ta może być doskonałym narzędziem badawczym, edukacyjnym, ekonomicznym oraz co szczególnie istotne z perspektywy działania Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych może być przydatnym i praktycznym narzędziem dla polityki społecznej związanej z rehabilitacją kompleksową, a w tym funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych na rynku pracy.[/font][/size][/justify] [size=3][font="Times New Roman", serif] [/font][/size]  Agnieszka Chmielewska,  psycholog _______________________________________ [i][size=2][font=Times New Roman, serif]1. [/font]Wilmowska –Pietruszyńska A., Bilski D, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy rozwiązania. Nr II/2013 , 7[/size][/i] [i][size=2][font=Times New Roman, serif]2. [/font]Wilmowska - Pietraszyńska A., s. 11, w: Wilmowska - Pietraszyńska A, Dorota M. Fal (red.) ICF – Nowe spojrzenie na człowieka, Warszawa 2014[/size][/i]  
gallery photos