×
Zmiana wielkości czcionki:

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
[justify][size=3][font=sans-serif]Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego został ustanowiony w 1992r. [/font][/size][size=3][font=sans-serif]przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego aby zwrócić szczególną uwagę na kilka zagadnień: [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Dbanie o zdrowie psychiczne[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Przeciwdziałania stygmatyzacji osób cierpiących na choroby psychiczne[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Potrzebę zmian w opiece medycznej osobom z zaburzeniami psychicznymi jak również ich rodzinom[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Promocję właściwych postaw ludzkich wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Potrzebę zmian w regulacjach prawnych[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Promocję zdrowia psychicznego[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Problemy natury psychicznej zazwyczaj pojawiają się powoli. Na początkowym etapie możemy [/font][/size][size=3][font=sans-serif]zaobserwować pewne niepokojące sygnały. Często jednak są one pomijane lub bagatelizowane [/font][/size][size=3][font=sans-serif]zarówno przez otoczenie jak i osobę która ich doświadcza. To niestety pozwala im się rozwijać.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Według WHO dolegliwości psychiczne są najpoważniejszym zagadnieniem zdrowotnym ludzkości, [/font][/size][size=3][font=sans-serif]zaraz po chorobach układu krążenia i nowotworach. Na całym świecie odnotowuje się wzrost tych [/font][/size][size=3][font=sans-serif]schorzeń u coraz to młodszych osób ( dzieci). Niestety rozwój cywilizacyjny ma ogromny wpływ na [/font][/size][size=3][font=sans-serif]wzrost tych zaburzeń. Pogorszyło się odczuwanie wsparcia społecznego, ludzie często zostają sami ze [/font][/size][size=3][font=sans-serif]swoimi problemami. Przez media kreowany jest obraz społeczeństwa, w którym ludzie sią piękni, [/font][/size][size=3][font=sans-serif]idealni i bogaci. Rzeczywistość niestety pozostawia wiele do życzenia. Dlatego młodzi ludzie, którzy [/font][/size][size=3][font=sans-serif]atakowani są takimi informacjami coraz częściej popadają w stany depresyjne a te z kolei prowadzą [/font][/size][size=3][font=sans-serif]do wzrostu samobójstw.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wśród zaburzeń psychicznych wyróżnia się min: [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Zaburzenia nerwicowe[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Zaburzenia osobowości/ osobowość paranoiczna, schizoidalna, aspołeczna[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Psychozy i zaburzenia psychoaktywne[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Zaburzenia nastroju / depresja, choroba afektywna dwubiegunowa[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wśród zaburzeń psychicznych znajdują się również zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia) na te [/font][/size][size=3][font=sans-serif]z kolei najbardziej narażone są młode osoby, które dopiero wkraczają w ten "idealny świat" gdzie [/font][/size][size=3][font=sans-serif]atakowani przez różnego rodzaju media społecznościowe wydaje im się, że nie mieszczą się w [/font][/size][size=3][font=sans-serif]ramach ideału. Często młode osoby zaczynają drastycznie odchudzać się, wręcz głodzić co prowadzi [/font][/size][size=3][font=sans-serif]do zaburzeń całego organizmu. Nie zdają sobie sprawy jak bardzo jest to podstępna choroba, która [/font][/size][size=3][font=sans-serif]nie rzadko prowadzi do śmierci.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Często osoby cierpiące na choroby psychiczne nie potrafią odnaleźć się w otaczającym ich świecie, [/font][/size][size=3][font=sans-serif]jeśli spotkają na swojej drodze kogoś kto będzie ich wspierał, trwał przy nich mają duże szanse na [/font][/size][size=3][font=sans-serif]normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Ważne jest , żeby mieć świadomość że taka pomoc jest [/font][/size][size=3][font=sans-serif]potrzebna. Przy odpowiednim leczeniu farmakologicznym i wsparciu terapeutów czy psychologów [/font][/size][size=3][font=sans-serif]jest bardzo duża szansa na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Nasza Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi pomaga osobom niepełnosprawnym również z [/font][/size][size=3][font=sans-serif]takimi schorzeniami, dokładamy wszelkich starań aby pomóc odnaleźć się takim osobom na rynku [/font][/size][size=3][font=sans-serif]pracy. Wspólnie z naszymi specjalistami opracowywany jest indywidualny plan działania na [/font][/size][size=3][font=sans-serif]podstawie, którego obierana jest ścieżka zawodowa. Często osoby z zaburzeniami psychicznymi mają [/font][/size][size=3][font=sans-serif]zaburzoną samoocenę i potrzebują większej uwagi i wsparcie ze strony specjalistów. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Najważniejsze jest to , żeby umieć przyznać się przed samym sobą, że mamy problem, że [/font][/size][size=3][font=sans-serif]potrzebujemy pomocy. Przy odpowiednim wsparciu osoby z zaburzeniami psychicznymi są w stanie [/font][/size][size=3][font=sans-serif]w pełni funkcjonować w społeczeństwie.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problematykę osób chorych psychicznie i ich [/font][/size][size=3][font=sans-serif]rodzin, tak aby nie czuły się wykluczone ze społeczeństwa. Tu dużą rolę odgrywa edukacja dzieci w [/font][/size][size=3][font=sans-serif]szkołach tym bardziej , że około 50% wszystkich zaburzeń psychicznych zaczyna się w okresie [/font][/size][size=3][font=sans-serif]dojrzewania.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Podsumowując, dbajmy o nasze zdrowie nie tylko fizyczne ale również a może przede wszystkim o [/font][/size][size=3][font=sans-serif]zdrowie psychiczne. Jeśli widzimy , że ktoś z naszego otoczenia potrzebuje pomocy ( może sam [/font][/size][size=3][font=sans-serif]jeszcze tego nie widzi, a może nie chce zobaczyć) wyciągnijmy pomocną dłoń, nie odsuwajmy się od [/font][/size][size=3][font=sans-serif]takiej osoby, starajmy się wspierać, być przy niej. Najważniejsze jest to żeby osoby z zaburzeniami [/font][/size][size=3][font=sans-serif]psychicznymi nie czuły się gorsze, mniej wartościowe od osób zdrowych.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Katarzyna Włodarczyk[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Pośrednik pracy[/font][/size][/justify] [justify][/justify]