×
Zmiana wielkości czcionki:

25 wrzesień – Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego

25 wrzesień – Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego
[justify]25 września 2022 roku czyli w ostatnią niedzielę miesiąca, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Głuchych i Języka Migowego. Tego dnia rozpoczyna się kampania społeczna polskiego Związku Głuchych, która ma na celu zwrócenie uwagi na obecność osób głuchych w polskim społeczeństwie i przypomnieć o ich prawach, które są takie same jak wszystkich obywateli, a niestety nie zawsze są one przestrzegane. Szacuje się, że w naszym kraju jest od 60 do 100 tysięcy osób głuchych.[/justify] [justify][/justify] [justify]Brak tłumacza języka migowego w kontaktach z policja, placówkach zdrowia, w sądach to codzienne problemy osób głuchych – ten problem podkreślał w swojej wypowiedzi prezes polskiego Związku Głuchych Kajetan Maciejska-Roczan.[/justify] [justify][/justify] [justify]Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego został ustanowiony w 1958 przez Światową Federację Głuchych, kończący Tydzień Głuchych. Dzień ten upamiętnia powstanie organizacji we wrześniu 1951 roku, Święto to jest obchodzone co roku w ostatnią niedzielę września.[/justify] [justify][/justify] [justify]W 1958 roku z okazji zainicjowania Dnia Głuchych Federacja, przygotowała konkurs na plakat upamiętniający święto. Zwycięzcą został Polak, malarz Henryk Osten-Ostachiewicz, który był także osobą niesłyszącą. Na plakacie widnieje twarz z przekreślonym uchem, z kolei dzisiejszym symbolem osób niepełnosprawnych z zaburzeniami słuchu jest ucho przekreślone kreską. W „Tygodniu Głuchych” wiele organizacji dąży do do zwrócenia uwagi społeczności na problem osób niesłyszących na całym świecie. W tym okresie organizowane są marsze, wydarzenia artystyczne, kampanie, imprezy oraz spotkania, poświęcone tematyce praw ludzi niesłyszących. Również na świecie pojawiają się nowe święta, upowszechniające wiedzę o problemach osób niesłyszących jest 10 września 2011 roku w Sztokholmie oraz pięciu innych miastach Szwecji i w innych krajach, po raz pierwszy odbył się Światowy Dzień Języków Migowych.[/justify] [justify][/justify] [justify]W Polsce co roku organizowane są obchody przez Polski Związek Głuchych. Organizacja została utworzona 25 sierpnia 1946 roku na kongresie w Łodzi. Na chwilę obecną do Związku należy około 100 tysięcy osób słabosłyszących, niesłyszących oraz głuchoniemych. Do działalności Związku należy rehabilitacja, edukacja, usługi prawne a także reprezentowanie interesów osób niedosłyszących, niesłyszących oraz z wadami mowy przed władzami i innymi instytucjami oraz organizacjami.[/justify] [justify][/justify] [justify]Raport o osobach niepełnosprawnych pokazuje, że prawie 900 tysięcy osób w Polsce ma poważny ubytek słuchu, z kolei co szóste dziecko, chodzące do szkoły ma problemy ze słuchem. Co roku u ponad trzystu noworodków diagnozuje się wrodzona wadę słuchu, z kolei około stu osób rocznie w wyniku różnych wypadków traci słuch. Z szacunkowych danych wynika, że około 15% całej ludności na świecie cierpi na niedosłuch z kolei zgodnie z przewidywaniami ekspertów, do 2025 roku w skali globalnej 900 milionów osób będzie miało problem z niedosłuchem.[/justify] [justify][/justify] [justify][/justify] [justify]Anna Ciemięga[/justify] [justify]Trener pracy[/justify] [justify][/justify]