×
Zmiana wielkości czcionki:

Typy osobowości zawodowej wg Hollanda

Typy osobowości zawodowej wg Hollanda
[justify][size=3][font=sans-serif]Posiadane zainteresowania, obok potrzeb wynikających ze stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz posiadanych kwalifikacji i dotychczas zdobytego doświadczenia zawodowego, są istotnym czynnikiem, na którym powinno opierać się decyzję o wyborze przyszłego miejsca pracy. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]W świetle teorii Johna Hollanda, predyspozycje zawodowe generowane są na bazie cech osobowości oraz wyznawanych wartości, przebytych doświadczeń, a także procesu przystosowania się do wymogów stawianych przez otoczenie. Holland wyróżnia sześć typów osobowości zawodowej, które predysponują kandydatów do zatrudnienia do wykonywania określonych zadań:[/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif]Realistyczny - osoby o uzdolnieniach manualnych, efektywnie posługujące się narzędziami, wykazujące preferencje w kierunku pracy z maszynami, które, z drugiej strony, mogą mieć trudności w wykonywaniu zadań wymagających częstych kontaktów społecznych. Sugerowaną ścieżką aktywności zawodowej dla kandydatów wykazujących tego rodzaju preferencje zawodowe, jest zatrudnienie np. na stanowisku mechanika, hydraulika lub kierowcy.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Konwencjonalny - jednostki aprobujące dokładnie zdefiniowane zadania o powtarzalnym charakterze, wymagające zaadoptowania się do narzuconych norm działania. Osoby takie preferują pracę z danymi oraz mają trudności z radzeniem sobie w nieoczekiwanych sytuacjach i szybko zmieniających się warunkach. Przykładowym miejscem pracy, odpowiadającym kandydatom z opisanymi preferencjami, będzie archiwum, dział księgowości, lub szatnia.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Przedsiębiorczy - typ osobowości, którego przedstawiciele wykazują aspiracje w kierunku organizowania pracy innych osób, przejmowania inicjatywy oraz  wywierania wpływu. Jedocześnie, jednostki takie mogą mieć trudności w wykonywaniu zadań, które oczekują samodzielnej, pogłębionej analizy zaistniałych warunków. Dobrym stanowiskiem pracy dla takich osób, będzie zawód przedstawiciela handlowego czy akwizytora.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Społeczny - występujący u podmiotu zainteresowanego realizowaniem zadań na rzecz innych osób, udzielaniem im pomocy i wsparcia, a z drugiej strony wykazujące trudności w czynnościach zawodowych, gdzie oczekiwana jest wiedza techniczna lub wykonywanie precyzyjnych, manualnych zadań. Przykładowym zawodem, w którym odnajdzie się ten typ osobowości, jest nauczyciel, czy pedagog.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Artystyczny - osoby doceniające zadania o charakterze twórczym, oczekującym kreatywności, posiadające zmysł estetyczny przy równoczesnej trudności w działaniu wedle odgórnie narzuconych procedur. Kandydaci o tym typie osobowości zawodowej będą dobrze radzić sobie z obowiązkami na stanowisku grafika czy architekta.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Badawczy - jednostki zainteresowane zadaniami ukierunkowanymi na analizę i wyjaśnienie różnych zjawisk, posiadające wysoce rozwinięte zdolności analityczne oraz zdolność obserwacji, które z drugiej strony mogą mieć trudności z efektywnym wpływaniem na inne osoby oraz pracą w grupie. Polecanym zawodem dla takich osób będzie stanowisko programisty, matematyka, czy nauczyciela akademickiego.[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Ludzie różnią się pomiędzy sobą pozostającymi w ich dyspozycji umiejętnościami oraz predyspozycjami do wykonywania określonych zadań. Wyodrębnienie stanowiska pracy, które będzie trafnie dopasowane do posiadanych zdolności, jest możliwe dzięki diagnozie opisywanych predyspozycji zawodowych. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Kandydaci z niepełnosprawnością zgłaszający się do Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi mogą skorzystać z nieodpłatnego wsparcia w zakresie analizy posiadanych predyspozycji zawodowych, która w naszej ocenie, stanowi punkt wyjścia do planowania dalszego przebiegu kariery zawodowej i doboru satysfakcjonującego stanowiska pracy. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Małgorzata Skorek[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Psycholog, doradca zawodowy [/font][/size][/justify]