×
Zmiana wielkości czcionki:

Samoocena osób z niepełnosprawnością, a aktywność zawodowa

Samoocena osób z niepełnosprawnością, a aktywność zawodowa
[justify][size=3][font=sans-serif]Samoocena jest konstruktem psychologicznym, który jest powiązany z każdą [/font][/size][size=3][font=sans-serif]jednostką ludzką, każdy posiada swój indywidualny poziom samooceny. Samoocena nie ma [/font][/size][size=3][font=sans-serif]jednej ustrukturalizowanej definicji. Postrzegana jest jako rozbieżność pomiędzy "Ja [/font][/size][size=3][font=sans-serif]idealnym" czyli wyobrażenie swojej własnej osoby w taki sposób w jaki chcielibyśmy [/font][/size][size=3][font=sans-serif]funkcjonować oraz "Ja realnym" czyli jak faktycznie funkcjonujemy im większa jest pomiędzy [/font][/size][size=3][font=sans-serif]nimi różnica tym jednostka czerpie mniejszą satysfakcję ze swojego funkcjonowania. Inne [/font][/size][size=3][font=sans-serif]spojrzenie na samoocenę wskazuje, że jest ona postrzegana jako całość składająca się na [/font][/size][size=3][font=sans-serif]postrzeganie samego siebie poprzez analizowanie opinii sądów czy przekonań z którymi [/font][/size][size=3][font=sans-serif]styka się jednostka w trakcie odbierania ją przez resztę otoczenia. Samoocena znacząco [/font][/size][size=3][font=sans-serif]wpływa na satysfakcję z życia. Budowanie jej rozpoczyna się już od najmłodszych lat, kiedy [/font][/size][size=3][font=sans-serif]rodzice swoją troską i zaangażowaniem pokazują dziecku, że jest dla nich ważne, zapewniają [/font][/size][size=3][font=sans-serif]mu poczucie bezpieczeństwa poprzez właściwą regularną opiekę tym samym budując [/font][/size][size=3][font=sans-serif]odpowiednio wywarzony poziom samooceny. Nie jest jednak tak, że przez całe życie jest to [/font][/size][size=3][font=sans-serif]poziom stabilny, zdarzają się takie wydarzenia, które mogą znacząco wpłynąć ma jej poziom i [/font][/size][size=3][font=sans-serif]obniżyć bądź wzmocnić. Traumatyczne wydarzenia jak nagła utrata sprawności, wpływają [/font][/size][size=3][font=sans-serif]często na znaczne obniżenie poziomu samooceny.  [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Według przeprowadzonych badań osoby z niepełnosprawnościami, mają obniżony [/font][/size][size=3][font=sans-serif]poziom samooceny w stosunku do osób pełnosprawnych. Spowodowane jest to poczuciem, [/font][/size][size=3][font=sans-serif]że często mają ograniczone funkcjonowanie bądź wręcz nie są w stanie wykonywać pewnych [/font][/size][size=3][font=sans-serif]czynności z życia codziennego. Pomimo, że współczesny świat podejmuje wysiłki, żeby [/font][/size][size=3][font=sans-serif]zmienić podany stan rzeczy, nadal jest wiele aspektów. Które nie są rozwiązane, jak [/font][/size][size=3][font=sans-serif]trudności z podjęciem zatrudnienia spowodowane utrudnieniami architektonicznymi, bądź [/font][/size][size=3][font=sans-serif]stygmatyzacją wynikającą z braku wiedzy wśród pracodawców. Taka sytuacja powoduje już [/font][/size][size=3][font=sans-serif]na starcie utrudnioną sytuację osób z niepełnoprawnościami. Ponieważ niska samoocena jest [/font][/size][size=3][font=sans-serif]jednym z czynników wpływających na ich chęć podjęcia zatrudnienia, mają poczucie że nie są [/font][/size][size=3][font=sans-serif]wystarczający bądź nie są w stanie znaleźć zatrudnienia co wpływa na obniżenie poziomu [/font][/size][size=3][font=sans-serif]wśród osób z niepełnosprawnościami. Z kolei znalezienie zatrudnienia podnosi satysfakcję z [/font][/size][size=3][font=sans-serif]życia daje poczucie sprawczości, a tym samym wpływa na podniesienie poziomu samooceny [/font][/size][size=3][font=sans-serif]osób niepełnosprawnych.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Badania naukowe wykazały że, osoby które posiadają niepełnosprawność i pozostają [/font][/size][size=3][font=sans-serif]bez zatrudnienia mają niższy poziom samooceny niż osoby pracujące z podobną sytuacją [/font][/size][size=3][font=sans-serif]życiową. Dlatego tak ważna jest zmiana sytuacji życiowej i szukanie satysfakcjonującej pracy. [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Podnoszenie własnej samooceny może także być organizowane przez budowanie zdrowych [/font][/size][size=3][font=sans-serif]relacji międzyludzkich opartych na zaufaniu. Spędzaniu czasu w sposób, który jest [/font][/size][size=3][font=sans-serif]rozwijający i daje poczucie radości. Warto także zapoznawać się z literaturą podnoszącą [/font][/size][size=3][font=sans-serif]wiedzę na temat własnej osoby, by móc łatwiej uświadamiać sobie poziom własnej [/font][/size][size=3][font=sans-serif]samooceny oraz analizować w którym momencie jej wysokość wpływa na podejmowane [/font][/size][size=3][font=sans-serif]działania. W celu sprawdzenia jej poziomu jest możliwość wykonania testu SES Rosenberga. [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Który znajduje się na stronach internetowych.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] Natalia Skiba _______________________[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Bibliografia:[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]1. Perry B, Winfrey O. (2022). Co Ci się przydarzyło? Wydawnictwo Agora[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]2. Bochniarz A. (2018). Samoocena osób niepełnosprawnych ruchowo pracujących [/font][/size][size=3][font=sans-serif]zawodowo. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Pedagogia- [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Psychologia, 31/2, s. 210[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]3. Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa Wydawnictwo Naukowe "[/font][/size][size=3][font=sans-serif]Scholar"[/font][/size][/justify] [justify][/justify]