×
Zmiana wielkości czcionki:

Drogi są dla wszystkich. Niepełnosprawność ruchowa, a prawo jazdy kat. B

Drogi są dla wszystkich. Niepełnosprawność ruchowa, a prawo jazdy kat. B
[justify]Aktualnie osoby z niepełnosprawnością ruchową starają się aktywizować na różnych płaszczyznach. Podejmują pracę, przyłączają się do wszelkich projektów czy wydarzeń dążąc do niezależności.[/justify] [justify][/justify] [justify]Pokonywanie trudności, które dotykają osoby niepełnosprawne w życiu codziennym coraz częściej staje się normalne.  [/justify] [justify]Jednym z aspektów niezależności osoby z niepełnosprawnością jest uzyskanie uprawnień do prowadzenia samochodu. W Polsce wzrasta ilość ośrodków, które umożliwiają pozyskanie prawa jazdy kategorii B przez osoby z ograniczona możliwością ruchową. [/justify] [b]1. Warunki podejścia do kursu:[/b] [ul] [li]przystąpienie do kursu po ukończeniu 17 lat i 9 miesięcy,[/li] [li]pozyskanie zgody lekarza w formie zaświadczenia. Według przepisów kandydat z niepełnosprawnością ruchową musi mieć dwie sprawne kończyny, w tym sprawną rękę. Brak górnej kończyny nie wyklucza możliwości poruszania się samochodem aczkolwiek wymaga odpowiednio dostosowanego pojazdu według potrzeb kierowcy,[/li] [li]przez profil kandydata na kierowcę (PKK) można wnioskować o elektroniczny dokument, który zawiera informację niezbędne do pozyskania prawa jazdy takie jak: dokument tożsamości, orzeczenie lekarza czy zdjęcie czego dokonuję w Wydziale Komunikacji.[/li] [/ul] [justify][b]2. Przeciwskazania do podjęcia kursu:[/b] [/justify] [ul] [li]sytuacja, stopień oraz rodzaj niepełnosprawności może wykluczyć możliwość podejścia do kursu o czym orzeka lekarz podczas wizyty oznaczając kod na zaświadczeniu, wskazując okoliczności przeciwskazań do prowadzenia samochodu, a także zmiany jakie należy uwzględnić w pojeździe, które pozwolą na kierowanie samochodem poprzez konkretna osobę.[/li] [/ul] [justify][/justify] [justify][b]3. Przebieg kursu:[/b][/justify] [ul] [li] wybór odpowiedniego ośrodka dostosowanego do potrzeb kandydata na kierowcę z niepełnosprawnością ruchową.[/li] [/ul] [ul] [li]podczas egzaminu teoretycznego zakres materiału obejmuje tę same treści, natomiast w części praktycznej ważną kwestią jest dostosowanie samochodu do kursanta. [/li] [/ul] [justify][/justify] [justify][b][b]4. Przebieg kursu:[/b][/b][/justify] [ul] [li]po zatwierdzeniu przez ośrodek gotowości do przystąpienia na egzamin prawa jazdy, kursant uiszcza opłatę oraz ustala termin podejścia do egzaminu teoretycznego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD), który odbywa się na tych samych zasadach co przy osobach bez dysfunkcji,[/li] [li]sytuacja zmienia się w momencie podejścia do części praktycznej ponieważ Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego dysponuje sprzętem aczkolwiek nie zawsze jest odpowiednio dostosowany do osoby podejmującej się kursu. Wtedy organizacja sprowadza się do dostosowania pojazdu we własnym zakresie poprzez dostarczenie własnego samochodu do WORDu (pozwala na to nowelizacja Ustawy o Kierujących Pojazdami z 26 czerwca 2014 r). Ewentualnie wypożyczając pojazd z Ośrodka, w którym odbyli szkolenie. Zdający może w pełni się skupić na przebiegu egzaminu ponieważ zna samochód przy czym czuję się komfortowo.[/li] [/ul] [justify][/justify] [justify][b][b]5. Przywileje kierowców z niepełnosprawnością:[/b][/b][/justify] [ul] [li]tzw. „koperty” odpowiednio oznaczone miejsca parkingowe z których kierowca może korzystać posiadając kartę parkingową oraz odpowiednio oznaczony pojazd [/li] [li]możliwość nie stosowania się do poszczególnych znaków oczywiście zachowując szczególną ostrożność  B-1, B-3, B-3a, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39 również będąc w posiadaniu karty parkingowej.[/li] [/ul] [justify]Niepełnosprawność nie powinna skreślać w byciu mobilnym oraz niezależnym. Skorzystanie z przystąpienia do kursu na prawo jazdy pozwoli tym osobom na samodzielność oraz przełamanie stereotypów na ich temat. Jednak warto zweryfikować przeciwskazania i podejść do tego rozsądnie i odpowiedzialnie ponieważ bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze.[/justify] [justify][/justify] [justify][/justify] [justify]Kinga Golianek, [/justify] [justify]Trener pracy[/justify]