×
Zmiana wielkości czcionki:

Różnice płciowe a zatrudnienie

Różnice płciowe a zatrudnienie
[justify][size=3][font=sans-serif]   „Wydaje się, że spośród wielu czynników społecznych i kulturowych kategoria płci ma największy wpływ na kształtowanie naszych myśli, uczuć i zachowań. Gdy zaczynamy sobie zadawać pytanie o własną egzystencje lub tożsamość [...] informacja na temat naszej płci staje się bardzo istotna. I chociaż bycie mężczyzną lub kobietą w każdej kulturze może oznacza coś zupełnie innego, to płeć jest ważna wszędzie”[sup]1[/sup]. Zarówno powyższy cytat jak i fakt, że pierwszą rzeczą o jakiej są informowani rodzice po narodzinach dziecka, to płeć, doskonale obrazuje jak ważna jest to kategoria – nie bez przyczyny stała się przedmiotem badań wielu nauk, w tym psychologii.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]   Charakterystyka psychologiczna różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami zajmuje wyjątkowe miejsce na gruncie psychologii. Największe dysproporcje obserwujemy w poziomie agresji i zachowań seksualnych, mniejsze w zakresie cech osobowości. Badania jednoznacznie wskazują, że mężczyźni są agresywniejsi niż kobiety. Różnica ta rośnie gdy: szkoda ma charakter fizyczny a nie psychiczny; agresja wyrządza dużą a nie małą szkodę; jest w danej sytuacji normatywnie pożądana a więc dopuszczalna i godna pochwały[sup]2[/sup]. Poziom agresji mocno słabnie po zawarciu małżeństwa i zakończeniu rywalizacji o partnerkę. Z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej wyniki te interpretowane są jako pozostałość po czasach, w których mężczyźni musieli walczyć między sobą o możliwość reprodukcji[sup]3[/sup]. Duże różnice zauważalne są również w zakresie relacji i aktywności seksualnych. Są one widoczne już na etapie wyboru partnera – mężczyźni bardziej cenią atrakcyjność kobiet, one natomiast zdolność zdobywania zasobów (status, inteligencję, ambicję). Kobiety posiadają również lepsze zdolności werbalne dzięki czemu łatwiej jest im mówić o emocjach.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]   Temat równości płci w zatrudnieniu jest nadal aktualny i budzi wiele emocji. Nadal można usłyszeć o przejawach dyskryminacji, która najczęściej jest wynikiem stereotypowego postrzegania świata i ludzi i wynikających z nich uprzedzeń. W stosunku do kobiet dotyczy to stereotypów, które już od czasów starożytnego Rzymu wskazywały kobiety tzw. „słabą płeć”. Oczywiście to negatywne zjawisko nie cechuje jedynie kobiet, ale także mężczyzn, szczególnie w przypadku mężczyzn homoseksualnych. Wśród skutków nierównego traktowania płci na rynku pracy jest m.in. nadmierny stres, będący często przyczyną zaburzeń psychicznych, poczucie wyalienowania w miejscu pracy, a także utrata zarobków, nagród, premii, co w konsekwencji prowadzi do utraty motywacji i chęci do pracy[sup]4[/sup].[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]   W związku ze wzrostem świadomości społeczeństwa, większą uwagę przywiązuje się do etycznych i społecznych wymiarów pracy. Pojawia się coraz więcej studiów poświęconych problematyce równości szans w zatrudnieniu. To bardzo pozytywny trend, ponieważ skuteczna walka z dyskryminacją jest możliwa jedynie przez systematyczne i efektywne realizowanie działań edukacyjnych i wychowawczych.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][i]Sylwia Vardanyan[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][i]Psycholog, doradca zawodowy[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]________________________[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]Bibliografia:[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]1.     Elżanowska E., (2017). Psychologia mężczyzny – psychologia kobiety. Ta sama (psychologia) czy inna?. Ateneum Kapłańskie, z. 1(647), s. 53–63.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]2.     Wojcieszke B., (2012). Psychologiczne różnice płci, „Wszechświat”, 113, nr 1–3, s. 13–18.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]3.     Buss D. M., (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.[/i][/font][/size][/justify] [justify][font=sans-serif][i][size=2]4.     Szewczyk, H. (Ed.). (2017). Równość płci w zatrudnieniu. Wolters Kluwer.[/size][/i] [/font][/justify]