×
Zmiana wielkości czcionki:

Tworzenie prezentacji multimedialnych

Tworzenie prezentacji multimedialnych
[justify][size=3][font=sans-serif]Aktualnie na rynku pracy umiejętność tworzenia prezentacji multimedialnych jest niezbędna, dlatego jeżeli jeszcze nie posiadamy tej umiejętności, to warto dokształcić się w tym kierunku. Prezentacje multimedialne są jednym z ciekawszych narzędzi, które ułatwiają przekazywanie informacji na temat określonego produktu. W programach do tworzenia prezentacji, jest wiele funkcji, które ułatwiają odbiór ich osobom z niepełnosprawnościami. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][u]Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej:[/u][/b][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [ol] [li][size=3][font=sans-serif]Pierwszy slajd – slajd tytułowy. Każda prezentacja musi zawierać slajd tytułowy, który zawiera informacje o autorze, a także główny temat prezentacji.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Drugi slajd – na drugim slajdzie warto zamieścić plan prezentacji, główne zagadnienia jakie będą omawiane w trakcie wystąpienia.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Slajdy muszą być czytelne, zawarty na nich tekst nie powinien przekraczać pięciu - sześciu linijek.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Tekst powinien składać się z haseł, a nie rozbudowanych wypowiedzi.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]W prezentacji należy utrzymywać jednolity styl tekstu oraz grafiki w zakresie tła, kolorystyki, czcionki itp.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Ciemny kolor czcionki – jasne tło, jasny kolor czcionki – ciemne tło. Nie zaleca się używania jaskrawego koloru czcionki i tła.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Przedstawianie kolejnych slajdów powinno być stopniowane, dzięki temu wzbudza się zainteresowanie odbiorców.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Animacje i elementy graficzne na slajdach – celem ich jest wspomaganie tekstu, zwiększenie atrakcyjności samej prezentacji. Należy pamiętać, że nadmiar ich może wpływać na odbiór przekazu.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Slajd podsumowujący – zwykle umieszcza się na nim cytaty, sentencje, hasła[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Na zakończenie prezentacji umieszcza się wykaz źródeł wykorzystywanych w prezentacji.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Elementy oraz teksty zamieszczone na slajdach powinny mieć taką wielkość, aby były wyraźnie widoczne dla każdego odbiorcy.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Należy pamiętać, że slajdy prezentacji są tylko tłem do tego, co jest mówione.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Prezentacja powinna mieć swoje określone tempo – szybkość pojawiania się nowych elementów na slajdach oraz kolejnych slajdów może być regulowana ręcznie bądź automatycznie.[/font][/size][/li] [/ol] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Programy do tworzenia prezentacji multimedialnych:[/b] [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Microsoft PowerPoint[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]LibreOffice Impress[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]OpenOffice Impress[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]WPS Presentation[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Prezentacje Google[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Canva[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Prezi[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Focusky[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]ActivePresenter Free Edition[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Slidebean[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [center][size=3][font=sans-serif][b][i]Pamiętajmy, że każda prezentacja ma swój cel, który chcemy osiągnąć![/i][/b][/font][/size][/center] [justify][size=3][font=sans-serif] Aleksandra Surma-Wiśniewska Trener pracy[/font][/size][/justify] [justify][/justify]