×
Zmiana wielkości czcionki:

Rola trenera pracy we wspieraniu pracodawców

Rola trenera pracy we wspieraniu pracodawców
[justify]We wsparciu w miejscu pracy należy wykorzystywać potencjał naturalnego wsparcia w miejscu pracy od dnia pojawienia się w niej osoby z niepełnosprawnością. Trener pracy nie powinien przejmować odpowiedzialności za osobę, lecz szukać sposobów jak najbardziej naturalnego szkolenia i (jeśli to potrzebne) wspierać osoby szkolące w odpowiednim przystosowaniu metod szkoleniowych. [/justify] [justify]Trener pracy nie powinien wykazywać również nadgorliwości w rozwiązywaniu pojawiających się problemów – powinien być jedynie dostępny dla pracodawcy w celu przedyskutowania alternatywnych rozwiązań; powinien również wesprzeć pracodawcę w przekazywaniu informacji zwrotnych lub upomnień pracownikowi z niepełnosprawnością. [/justify] [justify]Wielka część zakresu odpowiedzialności trenera pracy spoczywa także w podejściu do zatrudnienia wspomaganego na barkach kierowników i innych osób nadzorujących pracę osoby z niepełnosprawnością. [/justify] [justify]Ważne jest, by trenerzy pracy pozwalali kierownikom utrzymać kierowniczą rolę wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej obowiązkami. Po raz kolejny jednak trzeba podkreślić, że powinni zapewniać wsparcie zawsze wtedy, gdy wydaje się ono niezbędne. [/justify] [justify]Wykorzystywanie naturalnego wsparcia i naturalnych zakresów odpowiedzialności istniejących w miejscu pracy pozwala trenerowi pracy na zlikwidowanie barier utrudniających włączenie społeczne. Dzięki niemu można także pozbyć się wizerunku osoby z niepełnosprawnością jako quasi-pracownika oraz wzmocnić wrażenie, że pracodawcy, kierownicy i współpracownicy mają do czynienia z normalnym pracownikiem wymagającym takiego traktowania jak każdy inny. Trener pracy nie odbiera więc odpowiedzialności pracodawcom, kierownikom i współpracownikom, ale zapewnia wsparcie naturalnych relacji w miejscu pracy. [/justify] [justify]Innymi słowy:  [/justify] [justify]Pozostawienie odpowiedzialności za wsparcie osób, wobec których jest ono naturalne, nie oznacza, że osoby wspomagające zatrudnienie nie są już potrzebne. Oznacza to jednak, że tradycyjne pojmowanie ich roli zmienia się i stają się one odpowiednikiem konsultanta w zakresie zatrudnienia. [/justify] [justify]Trener pracy nie jest siłą sprawczą wsparcia udzielanego pracownikom objętym wspomaganiem. Trener ma zadanie pomagać osobom udzielającym bezpośredniego wsparcia. Pracodawcy, osoby odpowiedzialne za nadzór i współpracownicy powinni w sposób naturalny przyjąć postawę skierowaną na udzielenie pomocy każdemu nowemu pracownikowi, tym samym również wspierać pracownika z niepełnosprawnością. Pamiętajmy, że nie zawsze mają doświadczenie we wspomaganiu osób z niepełnosprawnością, w związku z tym będą potrzebowali pomocy. [/justify] [justify]Istnieje wiele form naturalnego wsparcia dostępnych w miejscu pracy. [/justify] [justify][u]Naturalne wsparcie ze strony współpracowników:[/u] [ul] [li]Pomoc w organizacji czasu pracy (praca i przerwy).[/li] [li]Opinia dotycząca jakości pracy, potwierdzenie kompetencji.[/li] [li]Poświęcenie uwagi problemom natury osobistej, pomoc podczas dni z gorszym samopoczuciem.[/li] [li]Wyjaśnienia i pomoc związane z kontaktami z załogą, pomieszczeniami pracy i różnymi problemami.[/li] [li]Modyfikacja i przesunięcia po to, by odnaleźć zakres zadań najlepiej dopasowany do zainteresowań i umiejętności pracownika.[/li] [li]Zajmowanie się wszelkimi problemami związanymi z nowym pracownikiem.[/li] [li]Dyscyplinowanie pracownika w razie konieczności.[/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] Sylwia Cękalska,  Trener pracy