×
Zmiana wielkości czcionki:

Dlaczego warto diagnozować predyspozycje zawodowe?

Dlaczego warto diagnozować predyspozycje zawodowe?
[justify][size=3][font=sans-serif]Każdy z nas wyróżnia się jednym, dominującym kierunkiem zainteresowań zawodowych. Diagnoza typów osobowości zawodowej, umożliwia dobór odpowiedniej ścieżki edukacji oraz podjęcie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje kluczowe na danym stanowisku. Z tego powodu, istotne jest, aby preferencje zawodowe były badane odpowiednio wcześnie, gdyż wybór adekwatnego profilu kształcenia, może ułatwić planowanie kariery zawodowej. Świadomość własnych preferencji zawodowych, umożliwia podjęcie zatrudnienia, które będzie adekwatne do posiadanych umiejętności i talentów, a tym samym zoptymalizuje rozwój osobisty i proces samorealizacji. Praca, która jest spójna z profilem osobowości zawodowej, sprawia, że jej wykonywanie jest satysfakcjonujące, a także łatwiej jest odnosić sukcesy na polu zawodowym. Z drugiej strony, realizacja zadań, które są rozbieżne względem preferencji zawodowych, może powodować frustrację, czy w dalszej perspektywie- wypalenie zawodowe. Diagnoza preferencji zawodowych jest również istotna z punktu widzenia potencjalnego [/font][/size][size=3][font=sans-serif]pracodawcy. Wiedza dotycząca tego, jaki typ osobowości zawodowej reprezentuje kandydat do zatrudnienia, pozwoli przewidzieć, jak szybko dostosuje się on do warunków danego miejsca pracy. Co więcej, umożliwia także dokonywanie przesunięć pomiędzy stanowiskami. [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Pozwala to na zaplanowanie warunków pracy, które pozwolą na wykorzystanie pełni możliwości danego kandydata. Zakres obowiązków zbieżny z zainteresowaniami zawodowymi, wpływa na bardziej efektywne funkcjonowanie na stanowisku pracy, a to z kolei zwiększa wydajność i zaangażowanie pracownika.  [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Osoby z niepełnosprawnością poszukujące zatrudnienia, które zgłaszają się do Fundacji, podczas spotkania z doradcą zawodowym, mają możliwość skorzystania z profesjonalnej diagnozy predyspozycji zawodowych oraz wsparcia w zakresie interpretacji wyników przeprowadzonych testów. O ile poznanie potrzeb wynikających ze stopnia i rodzaju niepełnosprawności, umożliwia dobór bezpiecznego dla zdrowia stanowiska pracy, o tyle badanie preferencji zawodowych, pozwala na poszukiwanie ścieżki kariery, która umożliwi wykorzystanie pełni potencjału kandydata z niepełnosprawnością.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Małgorzata Skorek[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Psycholog, doradca zawodowy [/font][/size][/justify]