×
Zmiana wielkości czcionki:

Niepełnosprawność, a życie rodzinne

Niepełnosprawność, a życie rodzinne
[justify][size=3][font=sans-serif]Rodzina jest pierwszą grupą społeczną z którą człowiek ma kontakt. Z racji tego, że człowiek jest istotą społeczną, a rodzina jest kluczowym elementem kształtującym jego rozwój, jest ona ciągłym elementem analiz. Trudno jest jednak jednoznacznie określić termin rodzina, posiada odrębne definicje w zależności od nauki, które podejmuje się analizy tej kolebki społecznej. Największe skupienie przypisuje się zadaniom jakie rodzina ma spełniać, a jest to zachowanie ciągłości gatunku, dzięki zachodzącym pomiędzy partnerami relacjom seksualnym, a także wspólne wychowywanie dzieci oraz dążenie do zapewnienia im komfortu życia poprzez posiadanie dóbr [/font][/size][size=3][font=sans-serif]materialnych. Ponadto ważny jest tutaj także sam proces wychowywania dziecka i przygotowywanie do samodzielnego życia. Każde wydarzenie którego dotyka jednego członka, jego problemy odbija się także na pozostałych osobach należących do społeczności jaką jest rodzina. Sytuacja w której jeden z członków posiada niepełnosprawność znacząco wpływa na pogorszenie się jakości życia rodzinnego. [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Jednak, aby opisać podane zdarzenie należy wyjaśnić czym jest niepełnosprawność, tutaj także zdefiniowanie pojęcia nie jest proste, ponieważ pojawiło się bardzo wiele definicji, które dotykają różnych elementów funkcjonowania jednostki. Definicją opisaną przez Światową Organizację Zdrowia określa osobę z niepełnosprawnością jako posiadającą trudności lub nawet nie będącą w stanie wykonywać podstawowych obowiązków zawodowych, bądź rodzinnych uwarunkowane jest to posiadaniem przez tą osobę istotnego uszkodzenia bądź obniżenia funkcjonowania organizmu. Z racji na bliskie kontakty pomiędzy jednostkami w systemie rodzinnym pojawienie się takiej niepełnosprawności u jednego z członków tej społeczności znacznie odbija się na pozostałych. Dotyka to każdego aspektu między innymi emocjonalnego, społecznego, ekonomicznego. Dodatkowym elementem wpływającym na stan jakości życia rodzinnego jest posiadanie wsparcia społecznego. [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Podnosi to znacznie satysfakcję jej członków.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Bardzo interesujące badania w zakresie jakości życia rodzinnego przeprowadziła Otapowicz. Wyniki wskazują na na niedostatek tego wsparcia, rodziny pozostają często sami z tą trudną sytuacją. Kolejnym wskaźnikiem informującym o posiadanej jakości jest czas wolny i rekreacja, osoby [/font][/size][size=3][font=sans-serif]wskazywały że nie mają wystarczająco czasu dla siebie, znaczne skupienie jest na osobie która wymaga wsparcia w zakresie funkcjonowania codziennego. Warto także zwrócić uwagę na dostęp do własnego rozwoju oraz rozwijanie własnej kariery zawodowej, co także jest na niedostatecznym poziomie i badani wykazali, że cierpią na brak tego aspektu w ich życiu. Wiele do życzenia pozostawiają też relacje z osobami z zewnętrznego otoczenia, które także nie są odpowiednio pielęgnowane. Ponadto wskazywany jest także niski poziom finansowy osób badanych, które mają trudności w utrzymaniu odpowiedniego poziomu ekonomicznego. Badani wskazywali na nieco lepsze wyniki jeśli chodzi o więź wewnątrz tej rodziny oraz o relacje pomiędzy członkami własnej rodziny. Takie informacje mogą wskazywać na to, że brak wsparcia zewnętrznego oraz brak czasu na pielęgnowanie relacji z innymi osobami, zbliża do siebie osoby z jednego systemu rodzinnego. W [/font][/size][size=3][font=sans-serif]przypadku rodzin u których występuje zjawisko niepełnosprawności warto zwrócić uwagę na poszukiwanie wsparcia zewnętrznego, oferowanie tego wsparcia, co podniesie satysfakcję z życia osób w tej konkretnej rodzinie, a także osoby którą dotknęła podana niepełnosprawność, ponieważ poziom zadowolenia członków rodziny wzajemnie się przeplata i wpływa nieustannie na siebie nawzajem.[/font][/size][/justify] [size=3][font=sans-serif]Katarzyna Włodarczyk[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Pośrednik pracy[/font][/size] _______________________________ [i][size=2][font=sans-serif]Bibliografia:[/font][/size][/i] [size=2][font=sans-serif][i]Otapowicz D., Sakowicz-Boboryko A., Wyrzykowska-Koda D. (2016). Niepełnosprawność a jakość życia rodziny. Pogranicze. Studia Społeczne 28[/i][/font][/size] [size=2][font=sans-serif][i]Rutkowska E., Otrębski W., (2002). Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Czelej Sp. zo.o[/i][/font][/size] [size=2][font=sans-serif][i]Kałdon B. (2011). Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym. Forum Pedagogiczne UKSW 1[/i][/font][/size]