×
Zmiana wielkości czcionki:

Jak napisać list motywacyjny?

Jak napisać list motywacyjny?
[center][b][size=3][font=sans-serif][i]List motywacyjny jest „reklamą” własnej osoby.[/i][/font][/size][/b][/center] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]List motywacyjny powinien zawierać związek pomiędzy pracą, a osobą która aplikuje na dane stanowisko pracy. Należy wyróżnić informacje, które z punktu widzenia pracodawcy byłyby istotne i przekonywujące, że firma otrzyma wymierne korzyści z zatrudnienia danej osoby. Jednocześnie powinna być to krótka informacja, która w kilku zdaniach zaprezentuje kandydata do pracy oraz zainteresuje pracodawcę jego osobą i zachęci do zaproszenia na spotkanie. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wiele osób często nie przykłada wagi do napisania dobrego listu motywacyjnego. Często ogranicza się to do wpisania danych korzystając z gotowych wzorów, które są dostępne w Internecie. Zdecydowanie odradza się takie postepowanie, ponieważ profesjonalny rekruter od razu rozpozna tzw. „gotowca”, co nie wpłynie korzystnie na postrzeganie osoby aplikującej na dane stanowisko. List motywacyjny nie powinien być również dokumentem powielającym informacje znajdujące się w CV, natomiast powinien zawierać rozbudowane elementy życiorysu kandydata, które będą istotne dla przyszłego pracodawcy. Przede wszystkim należy podać wiarygodne argumenty dlaczego chce się pracować w danej firmie, na danym stanowisku pracy oraz przedstawić informacje dotyczące kwalifikacji i umiejętności, które są odpowiedzią na przedstawioną przez pracodawcę ofertę pracy. [b]Schemat listu motywacyjnego:[/b][/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]miejsce i datę wysłania listu,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3]dane osobowe i kontaktowe kandydata,[/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3]dane adresata (np. pełną nazwę firmy i adres),[/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3]pełną nazwę stanowiska, na które kandydat aplikuje,[/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3]wstęp,[/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3]cel zawodowy,[/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3]argumenty przemawiające za zatrudnieniem kandydata w danej firmie,[/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3]wyrażenie nadziei/chęci na zaproszenie/spotkanie na rozmowę kwalifikacyjną,[/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3]podpis,[/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3]klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych,[/size][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][size=3]zwroty grzecznościowe typowe dla formalnej korespondencji (np. Szanowni Państwo – prze treścią listu, Z poważaniem, Z wyrazami szacunku – na końcu listu i podpis).[/size][/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif][size=3]List motywacyjny powinien być napisany w pierwszej osobie, a jego treść nie powinna zajmować więcej niż stronę A4. [/size][/font][/size][/justify] [size=3][font=sans-serif][b][size=3]Najczęstsze błędy listu motywacyjnego:[/size][/b][/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]brak adresata lub zły adres,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]literówki i błędy ortograficzne,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]przekopiowany gotowy szablon/wzór,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]przepisywanie CV,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]brak odniesienia do oczekiwań/wymagań pracodawcy,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]brak konkretnych informacji,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]proszący/błagalny ton,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]nieodpowiednia długość.[/font][/size][/li] [/ul] [size=3][font=sans-serif]Agnieszka Kuźmiuk[/font][/size] [justify][/justify]