×
Zmiana wielkości czcionki:

Orzekanie o niepełnosprawności - dlaczego warto stanąć na komisję?

Orzekanie o niepełnosprawności - dlaczego warto stanąć na komisję?
[justify][size=3][font=sans-serif]Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Czyli niepełnosprawność wg ustawy to w dużym uproszczeniu brak możliwości efektywnego pełnienia ról społecznych, a więc wypełniania zobowiązań, ciążących na nas jako elementów społeczeństwa i powiązanych z zajmowanymi przez nas pozycjami społecznymi. Prościej ujmując, to trudności w codziennej aktywności i uczestnictwie w życiu społeczno-zawodowym, wynikające z naruszenia sprawności organizmu.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Należy jednak pamiętać, że ocena samego stanu zdrowia to nie jedyny wyznacznik niepełnosprawności. [b]System orzecznictwa  uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka[/b]. Czasem więc nie wystarczy, że tylko w jednym z wymienionych aspektów pojawią się naruszenia sprawności w funkcjonowaniu, by określić daną osobę jako tą z niepełnosprawnością. Jeśli w następstwie  występowania czynników fizycznych (np. choroby) dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze psychicznej, społecznej lub zawodowej to wtedy możemy mówić o zaistnieniu przesłanek do stwierdzenia niepełnosprawności. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]O niepełnosprawności w Polsce orzekają przede wszystkim:[/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif]Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]ZUS – jego orzeczenia wydawane są do innych celów niż orzeczenia zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Orzeczenia ZUS oceniają zdolność do pracy i są podstawą do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego, czyli[b] renty[/b].[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Postępowanie orzecznicze, służące ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, co do zasady jest zespołowe i dwuinstancyjne – czyli co najmniej dwóch specjalistów uczestniczy w posiedzeniu i zawsze możemy odwołać się od podjętej przez zespół decyzji.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydają decyzję o niepełnosprawności, jej stopniu oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień. Jeżeli zostanie wydana decyzja o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych i nadaniu odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, to oznacza, że zaliczamy się do grona osób z niepełnosprawnościami na czas, ustalony w orzeczeniu. [/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Na tej podstawie możemy np. dowiedzieć się o wskazaniach, dot. odpowiedniego zatrudnienia, możliwości skorzystania ze szkolenia, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, konieczności zaopatrzenia w środki, ułatwiające funkcjonowanie, czy opcji korzystania z systemu środowiskowego wsparcia.[/color][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black]Przede wszystkim jednak otrzymamy informację o ustalonym stopniu niepełnosprawności i symbolu przyczyny tejże niepełnosprawności. Te informację są niezwykle ważne – również dla potencjalnego przyszłego pracodawcy – w przypadku poszukiwania przez nas zatrudnienia. Pozwolą bowiem nie tylko poszukującemu pracy z orzeczeniem i pracodawcy ale także pracownikom Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi na zaplanowanie odpowiedniego wsparcia i dostosowanie oferty pracy do możliwości danej osoby. [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=black] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]WAŻNE![/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]W związku z obowiązującym w Polsce od 16 maja 2022 r. stanem zagrożenia epidemicznego wciąż ważne są orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin upłynął po 31 marca 2020 roku, czyli wejściu w życie nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Niedługo jednak stan zagrożenia epidemicznego może zostać odwołany, a wtedy orzeczenia, których ważność została przedłużona na mocy ustawy zachowają ważność tylko do upływu 60. Dnia od odwołania stanu zagrożenia.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Dlatego tak ważne jest, by zadbać również o posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności[/b] i jeżeli nasze orzeczenie przestanie być wkrótce ważne, to zadbajmy o zebranie odpowiedniej dokumentacji medycznej i złóżmy wniosek do komisji orzekającej o wyznaczenie terminu komisji. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Krzysztof Robaczyński[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Doradca zawodowy[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]________________________[/font][/size][/justify] [justify][font=sans-serif][size=3] [/size][i][size=2]Źródła i dodatkowe informacje:[/size][/i][/font][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]1. https://oddechzycia.pl/pomoc-socjalna/orzekanie-o-niepelnosprawnosci-ogolne-zasady-2020/[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]2. https://niepelnosprawni.gov.pl/art,13,instytucje-orzekajace-procedury-orzekania-tryb-i-zasady[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]3. https://www.prawo.pl/zdrowie/waznosc-orzeczenia-o-niepelnosprawnosci-w-stanie-zagrozenia,515610.html[/i][/font][/size][/justify]