×
Zmiana wielkości czcionki:

Ważność ukraińskiego orzecznictwa o niepełnosprawności w Polsce

Ważność ukraińskiego orzecznictwa o niepełnosprawności w Polsce
[justify][size=3][font=sans-serif]Po wybuchu wojny w Ukrainie na terytorium Polski przebywa znaczna liczba obywateli tego kraju. Wśród nich znajdują się również osoby z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenia o niepełnosprawności wydane w ukraińskim systemie orzekania. Coraz częściej pojawiają się pytania czy orzeczenia wydane w Ukrainie po ich ewentualnym przetłumaczeniu przez tłumacza przysięgłego są w Polsce dokumentami, na podstawie których można uznać ich posiadaczy za osoby niepełnosprawne w polskim systemie prawnym.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Podstawą wydawania orzeczeń o niepełnosprawności w Polsce jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku. Zgodnie z art. 3 powołanej ustawy w Polsce orzeka się trzy stopnie niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany i lekki). Dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia orzeka się niepełnosprawność bez określania stopnia. Do wydawania orzeczeń jako pierwsza instancja zostały powołane powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Ustawa określa również ważność orzeczeń wydanych przez inne organy orzekające. Stanowią one zamknięty katalog określony w art. 5 oraz art. 62 ustawy o rehabilitacji. Orzeczenia wydawane przez ukraińskie organy orzekające nie są tam wymienione. W związku z tym[b] obecnie nie ma podstawy prawnej do uznawania takich orzeczeń w polskim systemie prawnym.[/b][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Obywatel Ukrainy, chcąc uzyskać polskie orzeczenie o niepełnosprawności, powinien złożyć wniosek o orzeczenie stopnia niepełnosprawności na takich samych zasadach jak obywatel Polski.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Zgodnie z dopowiedzą Ministerstwa Rodzinny i Polityki Społecznej na zapytanie poselskie nr 4901: Aktualnie nie jest planowane opracowanie i wdrożenie do stosowania przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności odrębnych od dotychczas obowiązujących zasad orzekania o [/font][/size][size=3][font=sans-serif]niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności w stosunku do osób z Ukrainy, które przebywają w Polsce w związku z trwającymi na Ukrainie działaniami wojennymi. Zespoły orzekające o niepełnoprawności wydają orzeczenie o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności osobom posiadającym obce obywatelstwo w oparciu o te same przepisy prawa, co osobom posiadającym obywatelstwo polskie.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Dariusz Dziuban[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Prawnik[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]_____________________[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]Źródła:[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]- https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CCYHE9&view=5[/i][/font][/size][/justify] [justify][i][size=2][font=sans-serif]- https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-uchodzcy-niepelnosprawnosc-orzekanie-mrips-[/font][font=sans-serif]odpowiedz[/font][/size][/i][/justify] [justify][i][size=2][font=sans-serif]- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób [/font][font=sans-serif]niepełnosprawnych.[/font][/size][/i][/justify] [justify][/justify]