×
Zmiana wielkości czcionki:

Jak napisać podanie o pracę i kiedy je składamy?

Jak napisać podanie o pracę i kiedy je składamy?
[justify][b][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Czym jest podanie o pracę i kiedy je składamy ?[/font][/size][/color][/b][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222]Podanie o pracę- jest to pismo oficjalne, które składamy do zakładu pracy (pracodawcy) z prośbą o zatrudnienie.[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222][b] Kiedy składamy podanie:[/b][/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222]Podanie o pracę, składamy wraz z cv i listem motywacyjnym gdy pracodawca prowadzi rekrutację na dane stanowisko ale nie koniecznie tylko wtedy. [/color][/font][/size][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Możemy również złożyć podanie do danej firmy gdy pracodawca nie prowadzi rekrutacji ale chcemy starać się o pracę w firmie, zaprezentować swoje kwalifikacje, doświadczenie i przekonać pracodawcę do zatrudnienia teraz bądź w przyszłości. [/font][/size][/color][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Warto też złożyć takie podanie do firmy w której bardzo zależy nam na pracy ale rekrutację są prowadzone dość rzadko. [/font][/size][/color][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Składając takie podanie osobiście, listownie bądź elektronicznie mamy szansę na odzew pracodawcy w momencie zapotrzebowania na pracowników. [/font][/size][/color][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Jeśli nie masz doświadczania zawodowego bądź jest niewielkie warto rozważyć złożenie podania do danej firmy , gdyż pokaże to dużą motywację i chęć zdobycia zatrudniania w danym zakładzie pracy .[/font][/size][/color][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222][b]Co powinno zawierać oficjalne podanie ?[/b] [/color][/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222]data i miejscowość -  w prawnym górnym rogu,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222]dane osobowe oraz kontaktowe kandydata- w lewym górnym rogu, poniżej daty i miejscowości,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222]dane zakładu pracy do którego składamy dokument- pod datą i miejscowością,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222]tytuł oficjalnego dokumentu- ,,Podanie o pracę”,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222]zwroty grzecznościowe,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222]opis: jakim stanowiskiem jesteśmy zainteresowani i dlaczego warto Cię zatrudnić,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222]w treści podania informację o swoich doświadczeniach zawodowych, umiejętnościach, kwalifikacjach,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222]data i podpis odręczny na dole - po prawej stronie, poniżej treści podania,[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222]informacja o załącznikach – cv, list motywacyjny. [/color][/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222]Składając podanie pracodawca dostaje znak, że zależy nam na zatrudnieniu, staramy się o nie a nie tylko odpowiadamy na opublikowane przez niego ogłoszenie. [/color][/font][/size][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Złożenie oficjalnych dokumentów pokazuje determinację, zaangażowanie, chęć do pracy i poważne podejście do zatrudnienia w danej firmie. [/font][/size][/color][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Podanie warto dostarczyć osobiście do zakładu pracy aby móc zaprezentować się osobiście. [/font][/size][/color][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Może zdarzyć się tak, że przy składaniu podania i dokumentów aplikacyjnych od razu odbędzie się rozmowa rekrutacyjna.[/font][/size][/color][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222] [/color][/font][/size][/justify] [center][size=3][font=sans-serif][color=#222222][b]Wszystkim ubiegającym się o zatrudnienie życzymy powodzenia![/b][/color][/font][/size][/center] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222] [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222]Andżelika Wojsa[/color][/font][/size][/justify] [justify][color=#222222][size=3][font=sans-serif]Trener Pracy[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify]