×
Zmiana wielkości czcionki:

Zatrudnienie na stanowisku magazyniera osób z dysfunkcją narządu ruchu

Zatrudnienie na stanowisku magazyniera osób z dysfunkcją narządu ruchu
[justify][size=3][font=sans-serif][b]Do zadań magazyniera należy: [/b][/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]przyjmowanie towaru – sprawdzenie, czy rodzaj, ilość i jakość są zgodne z dowodem nadania otrzymanym od dostawcy (ważenie, liczenie, mierzenie przedmiotów, sprawdzenie zgodności etykiet z dowodem nadania)[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]przechowywanie towaru – decydowanie o rozmieszczeniu w magazynie, zabezpieczenie przed pożarem, zalaniem, kradzieżą, zepsuciem czy zniszczeniem[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]utrzymywanie w czystości magazynu i porządkowanie składowanych przedmiotów[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]przestrzeganie terminów przechowywania[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wydawanie towaru odbiorcom[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]informowanie o zasobach magazynowych i konieczności uzupełnienia zapasów, inwentaryzowanie[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]sortowanie, paczkowanie, etykietowanie towaru[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]konserwowanie przechowywanego towaru, drobne naprawy[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]prowadzenie dokumentacji magazynowej[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]obsługa urządzeń technicznych, np. komputera[/font][/size][/li] [/ul] [justify][b][size=3][font=sans-serif]Potrzeba przystosowania stanowiska pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnością ruchową [/font][/size][/b][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Osoby z dysfunkcją kończyn dolnych, z uwagi na ograniczoną mobilność, potrzebują właściwej organizacji pracy, tak aby niektóre lub wszystkie zadania mogły być wykonywane w pozycji siedzącej. Osoby z niewielką dysfunkcją kończyn dolnych mogą potrzebować zainstalowania uchwytów i poręczy ułatwiających wstawanie i podpieranie w czasie stania, wysokich stołków, umożliwiających wykonywanie niektórych czynności w pozycji siedzącej.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Kolejna możliwa adaptacja to dostosowanie przestrzeni stanowiska pracy i położenia blatów do indywidualnych potrzeb lub przesuwny blat ułatwiający dostęp do biurka. Jeżeli jest używane siedzisko, należy pamiętać o przystosowaniu go do indywidualnych potrzeb pracownika z niepełnosprawnością (np. regulowana wysokość, uchylne siedzisko, regulowany podnóżek, blokada kół i obrotu siedziska, regulowane lub indywidualnie profilowane oparcie tylne, regulowane i odchylane podłokietniki).[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wskazane jest wykorzystywanie urządzeń mechanicznych do przemieszczania i podnoszenia towarów w magazynie. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (praca na wybranych stanowiskach pracy) jest wymagana likwidacja barier architektonicznych w miejscu i środowisku pracy oraz w drodze do zakładu pracy. W miejscu pracy jest potrzebne powiększenie przestrzeni manewrowej wokół stanowiska pracy oraz dostosowanie wielkości stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb i zapewnienie dostępności wykorzystywanych urządzeń, narzędzi pracy i towarów.` Należy zapewnić częściowe lub całkowite wyeliminowanie zadań i czynności roboczych wymagających dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej. Polecana jest praca biurowa, komputerowa, zespołowa, która umożliwia podział obowiązków pomiędzy współpracowników.[/font][/size][/justify] Sylwia Cękalska,  Specjalista ds. rekrutacji ________________ [size=2][font=sans-serif][i]Pfron.org.pl[/i][/font][/size]