×
Zmiana wielkości czcionki:

Aktywność i uczestniczenie

Aktywność i uczestniczenie
[justify]Aktywność i uczestniczenie obejmują kompleksowy przegląd różnych działań i obszarów życia człowieka. Stanowią obok funkcji i struktur ciała drugi składnik funkcjonowania i niepełnosprawności, które według klasyfikacji ICF powinny być przedmiotem pomiaru.[/justify] [justify][/justify] [ul] [li][b]Aktywność[/b] to wykonywanie zadania/ podjęcie działania przez osobę.[/li] [li][b]Ograniczenia[/b] [b]aktywności [/b]to trudności w wykonywaniu określonych czynności przez daną osobę.[/li] [li][b]Uczestniczenie[/b] to włączanie się/ motywacja/ zaangażowanie osoby w sytuacje życiowe, np. wykonywanie pracy zarobkowej.[/li] [li][b]Ograniczenia[/b] [b]uczestnictwa [/b]to problemy, których osoba może doświadczyć angażując się w sytuacje życiowe.[/li] [/ul] [justify][/justify] [justify]Dziedziny składnika Aktywność i Uczestniczenie są określane przez dwa kwalifikatory – „Zdolność” i „Wykonanie”.[/justify] [justify][/justify] [justify][b]Kwalifikator „zdolności”[/b] opisuje możliwości wykonywania przez daną osobę zadania lub podjęcia zadania. Celem jest wskazanie najwyższego możliwego stopnia funkcjonowania, jaki dana osoba może osiągnąć w danej dziedzinie w danym momencie, co jest uzależnione od czynników kontekstowych – cech osobowych i środowiska, w jakim funkcjonuje.[/justify] [justify][/justify] [justify][b]Kwalifikator „wykonanie”[/b] obrazuje, co dana osoba robi w określonym otoczeniu, jakie jest jej zaangażowanie w sytuacje życiowe. Warunkami społecznymi, które wpływają na wykonanie mogą być czynniki środowiskowe dotyczące świata fizycznego jak i społecznego dotyczące postaw. Dzieje się tak w sytuacji pozbawienia dostępu do określonej aktywności (np. pracy) osób, które potencjalnie mogą mieć ograniczenia do ich wykonywania, ale aktualnie nie wykazują żadnego ograniczenia, np. napiętnowanie osób będących nosicielami[/justify] [justify]wirusa HIV.[/justify] Agnieszka Chmielewska [justify]Psycholog, doradca zawodowy[/justify]