×
Zmiana wielkości czcionki:

OWiT - Ośrodki Wsparcia i Testów

OWiT - Ośrodki Wsparcia i Testów
[justify]W ośrodkach wsparcia i testów osoby z niepełnosprawnością mogą przetestować oraz wypożyczyć bezpłatne technologie asystujące, które obejmują sprzęt, urządzenia i oprogramowania służące zwiększeniu lub poprawieniu możliwości samodzielnego funkcjonowania. [/justify] [justify]Ośrodek świadczy porady osobom z niepełnosprawnością w optymalnym wyborze, właściwych do aktualnych potrzeb Technologii Asystujących. Prowadzenie wstępnego instruktażu oraz wskazanie potencjału technologii. W trakcie konsultacji osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać wsparcie związane z funkcjonowaniem w życiu społecznym i zawodowym, radzeniem sobie ze stresem, lękiem, w poruszaniu na otwartym rynku pracy. Ponadto pomoc w budowaniu własnej wartości, podnosić samoocenę, co z znacznym stopniu przekłada się na jakoś życia tej osoby w życiu codziennym.[/justify] [justify][/justify] [justify]Głównym zakresem działań jest wypożyczanie sprzętu w celu testowania go przez osoby z niepełnosprawnością w warunkach domowych, wiąże się to również ze świadczeniem porad członkom rodzin oraz opiekunom przez specjalistów takich jak psycholog, neurologopeda, surdopedagog, tyflopedagog czy doradca zawodowy.[/justify] [justify][/justify] [justify]Z wypożyczalni OWiT może skorzystać bezpłatnie każda osoba z niepełnosprawnością, rodzic lub opiekun takiej osoby. Głównym warunkiem jest okazanie orzeczenia o niepełnosprawności. Osoba wypożyczająca powinna również zarejestrować się na stronie PFRON do Systemu Obsługi Wsparcia i wypełnić tam Ankietę. Okres na jaki jest wypożyczany sprzęt to 14 do 90 dni.[/justify] [justify][/justify] [justify]Wypożyczyć można:[/justify] [justify][/justify] [justify]1. Technologie Asystujące uniwersalne dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności:[/justify] [ul] [li]laptopy,[/li] [li]tablety,[/li] [li]smartfony,[/li] [li]drukarki wielofunkcyjne.[/li] [/ul] [justify]2. Technologie Asystujące dla osób głuchych, słabosłyszących oraz doświadczających problemy w porozumiewaniu się za pomocą mowy: [ul] [li]pętle indukcyjne przenośne,[/li] [li]systemy Fm,[/li] [li]programy do komunikacji alternatywnej,[/li] [li]syntezatory mowy.[/li] [/ul] [/justify] [justify]3. Technologie Asystujące dla osób niewidomych, słabowidzących i głuchoniewidomych:[/justify] [ul] [li]smartfony z fizycznymi przyciskami,[/li] [li]oprogramowanie powiększająco-udźwiękowiające,[/li] [li]przenośne powiększalniki,[/li] [li]specjalistyczne lupy  powiększające,[/li] [li]linijki czy notatniki Braille’a.[/li] [/ul] [justify][/justify] [justify]4. Technologie Asystujące dla osób z niepełnosprawnością kończyn górnych:[/justify] [ul] [li]przełączniki bezprzewodowe Switch,[/li] [li]interfejsy Switch,[/li] [li]specjalistyczne klawiatury OrbiTouch,[/li] [li]oprogramowanie do nauki sterowania wzrokiem oraz C-Eye czyli specjalistyczne urządzenie umożliwiające sterowanie wzrokiem.[/li] [/ul] [justify]W 2021 roku nastąpiło otwarcie dwóch Ośrodków Wsparcia i Testów (OWIT) w województwie lubelskim:[/justify] [justify][/justify] [ul] [li]OWiT w Świdniku: Ośrodek Wsparcia i Testów w Świdniku działa przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Świdniku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku.[/li] [li]OWiT w Łęcznej: Ośrodek Wsparcia i Testów w Łęcznej działający przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w MOW w Podgłębokiem mieści się w siedzibie PCPR w Łęcznej.[/li] [/ul] [justify][/justify] [justify][/justify] [justify]Kinga Golianek[/justify] [justify]Trener pracy[/justify]