×
Zmiana wielkości czcionki:

Radzenie sobie ze stresem

Radzenie sobie ze stresem
[justify][size=3][font=sans-serif]Stres jest zjawiskiem z którym spotykamy się na co dzień, ważne jest zrozumienie podanego zjawiska oraz umiejętność radzenia sobie z nim gdyż pozwala to na uzyskanie większej skuteczności w aktywnościach codziennych. Stres jest na tyle obszernym konstruktem i dotyka tak wielu aspektów, że sformułowanie jednej uniwersalnej definicji jest wręcz niemożliwe, jednak są pewne elementy pojawiające się wspólnie w podanych definicjach. Stres postrzega się jako balansowanie na krawędzi możliwości jednostki, także jako przeciążenie osoby wymaganiami świata zewnętrznego lub wewnętrznego. Ciekawą teorią zjawiska stresu jest zaproponowana przez Lazarusa (1984) czyli transakcyjna teoria stresu w której przedstawił to zjawisko jako podwójną analizę sytuacji pierwotna i wtórna. Ocena pierwotna określa czy sytuację faktycznie można uznać jako stresową jeśli tak się stanie to pojawia się ocena wtórna w której jednostka analizuje czy jest w stanie uporać się z tą [/font][/size][size=3][font=sans-serif]sytuacją czy nie przerośnie to jej zasobów poznawczych. Niewątpliwie umiejętnością, która przydaje się w życiu codziennym zarówno tym dotyczącym życia zawodowego jak i społecznego jest umiejętność radzenia sobie ze zjawiskiem stresu. Wyróżnia się trzy główne style radzenia sobie ze stresem. Jest to styl zadaniowy czyli taki w którym osoba czynnie podchodzi do stresora czyli elementu powodującego uczucie stresu. Poprzez znalezienie rozwiązania i podjęcia działania żeby je wyeliminować. Innym sposobem poradzenia sobie ze zjawiskiem stresu jest styl unikowy, czyli osoba unika podanej sytuacji, uciekając się na przykład w jakieś czynności zastępcze typu oglądanie telewizji, czy zajadanie słodyczy. Ostatnim jest styl skupiony na emocjach osoba stara się uspokoić wzbudzone emocje tak aby móc zacząć racjonalnie myśleć w celu znalezienia odpowiednego rozwiązania w sytuacji kryzysowej. Przykładowym kwestionariuszem dzięki któremu można sprawdzić [/font][/size][size=3][font=sans-serif]w jaki sposób radzimy sobie ze stresem jest kwestionariusz CISS, który jest dostępny na stronach internetowych. Żaden z podanych stylów nie jest zły, przeplatają się one wzajemnie oraz uzupełniają. Istnieją jednak zawody w których wymagany jest konkretny jest styl radzenia sobie ze stresem, na przykład w zawodzie kierowcy dominujący powinien być ten skupiony na podjęciu działania, jest to wymagane w celu zachowania bezpieczeństwa na drodze i szybkiej reakcji w momencie zagrożenia. Używanie konkretnego stylu jest także uwarukowane samą sytuacją stresową, każde takie wydarzenia ma uniwersalną wartość jeśli chodzi o poziom stresu dla każdej osoby. Podjęto próby stworzenia hierarchii takich wydarzeń powstał w tym celu kwestionariusz Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a (1967) przedstawiono w nim serię zdarzeń z jakimi może się zmierzyć jednostka każde z nich ma przypisaną wysokość stresu znajdują się tam takie wydarzenia jak śmierć małżonka, rozwód czy nawet wyjazd na wakacje. Wyniki z podanego kwestionariusza mówią z jakim natężeniem [/font][/size][size=3][font=sans-serif]stresu mierzy się jednostka w ciągu ostatnich kilku kilkunastu miesięcy i jak w związku z tym jest narażona na choroby somatyczne. Podany test znajduje się na stronach internetowych, można samemu sprawdzić z wysokim poziomem stresu się zmagamy. Oczywiście stres nie przynosi tylko skutków negatywnych i nie jest możliwe życie całkowicie pozbawione stresu, istnieje bowiem takie zjawisko jak eustres który działa rozwijająco i pobudzająco do podjęcia dalszych działań. Ważne jest jednak żeby nie przeciążyć się sytuacjami stresowymi, ponieważ może to doprowadzić do negatywnych skutków nie tylko w zakresie funkcji psychicznych ale także do tych w sferze fizycznej czyli wyczerpania organizmu, a nawet śmierci. Stres z racji natężenia we współczesnym świecie jest [/font][/size][size=3][font=sans-serif]bardzo mocno odczuwalny, jednak kluczowe jest zadbanie o to żeby nie pozwolić sobie na zbyt dużą ekspozycję oraz starać się kontrolować sposób radzenia sobie z nim tak żeby nie wpływał na pogorszenie efektywności w czasie codziennych obowiązków.[/font][/size][/justify] Diana Machalska Trener pracy ________________________ [size=2][i]Bibliografia:[/i][/size] [size=2][i]Wojciszke B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa Wydawnictwo Naukowe ,,Scholar”[/i][/size] [size=2][i]Heszen I. (2016). Psychologia stresu. Warszawa: PWN[/i][/size]