×
Zmiana wielkości czcionki:

Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej

Wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej
[justify][size=3][font=sans-serif]Wzrost liczby bezrobotnych niepełnosprawnych jest szybszy niż wzrost bezrobotnych ogółem. Utrata pracy obniża stopę życiową człowieka, ma to wpływ na jego postrzeganie siebie, stosunki z innymi ludźmi, a także na funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoby niepełnosprawne niepracujące czują silniejszą potrzebę kontaktu z innymi ludźmi i wzrasta w nich oczekiwanie pomocy od nich. I tutaj bardzo ważną rolę odgrywa wsparcie w procesie radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Najczęściej wyróżnia się następujące rodzaje wsparcia: [/b] [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif][b]Wsparcie informacyjne[/b], czyli udzielanie rad i porad , informacji pomocnych w rozwiązywaniu codziennych problemów.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][b]Wsparcie emocjonalne[/b], polega na okazywaniu zrozumienia, współczucia, podtrzymywaniu na duchu w ciężkich chwilach.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][b]Wsparcie materialne[/b], polega na dostarczaniu środków materialnych, finansowych oraz różnego rodzaju darów ułatwiających egzystencję osoby z ograniczoną sprawnością.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][b]Wsparcie instrumentalne[/b], jako wsparcie przez świadczenie usług, sprowadza się do udzielania pomocy przy wykonywaniu dodatkowych czynności codziennych, prac domowych oraz czynności poza domem.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][b]Wsparcie wartościujące[/b], polega na okazywaniu uczuć uznania, akceptacji, potwierdzaniu znaczenia i wartości partnera dla życia społecznego.[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Konkretny rodzaj i zakres udzielanego wsparcia zależy od stopnia rozwoju choroby i [/font][/size][size=3][font=sans-serif]ograniczenia sprawności. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Wsparcie i pomoc są bardzo ważne dla wszystkich ludzi w codziennym życiu. Dlatego [/font][/size][size=3][font=sans-serif]jest to tak bardzo istotne dla osób niepełnosprawnych biernych zawodowo. Ma ono pomóc [/font][/size][size=3][font=sans-serif]im wyjść z kryzysu i znaleźć nową pracę. Nie można jednak przesadzać z okazywaną pomocą, [/font][/size][size=3][font=sans-serif]może ona utrwalić przekonanie o swojej nieudolności. Może doprowadzić do wyuczonej [/font][/size][size=3][font=sans-serif]bezradności, biernej postawy, zaniku samodzielności i uzależnienia się od osoby [/font][/size][size=3][font=sans-serif]wspierającej. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Izabela Tracz Trener pracy[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] ___________________________[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]Cieślak R. ( 2005) Wsparcie społeczne – problemy i techniki pomiaru.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]R. Cieślak „Wsparcie społeczne, stres i zdrowie.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]Kawula S. (1996) Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]Kirenko J. (2002) Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością.[/i][/font][/size][/justify] [justify][/justify]