×
Zmiana wielkości czcionki:

Czy warto opierać decyzje zawodowe wyłącznie na posiadanych zainteresowaniach?

Czy warto opierać decyzje zawodowe wyłącznie na posiadanych zainteresowaniach?
[justify][size=3][font=sans-serif]W doradztwie zawodowym preferencje zawodowe są niejednokrotnie przedstawiane jako kluczowy czynnik decydujący o wyborze satysfakcjonującego miejsca pracy. Wynika to z założenia, że proces diagnozy zainteresowań zawodowych, mierzonych dedykowanym temu testami i kwestionariuszami, umożliwia wyodrębnienie pewnych specyficznych grup aspiracji, które można dopasować do warunków i wymagań środowiska pracy w konkretnych rodzajach zawodów.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Nasuwa się zatem pytanie, czy wybór pracy, która jest zgodna ze zdiagnozowanymi wcześniej zainteresowaniami zawodowymi, gwarantuje obranie satysfakcjonującej ścieżki kariery? Zainteresowania zawodowe, podobnie jak i inne predyspozycje, które wykazuje jednostka, mogą ulegać zmianom w ciągu życia człowieka. Czynności, które wydawały się atrakcyjne w okresie szkolnym, niekoniecznie są tymi samymi, które będą interesujące w dorosłym życiu. W konsekwencji, warto rozważyć, czy obieranie ścieżki zawodowej opartej na tak dynamicznej, a tym samej niestabilnej kategorii, jak zainteresowania zawodowe, jest[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]zasadne.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Co więcej, nie wszystkie upodobania i pasje mają wymiar praktyczny. Czynności takie są wykonywane w czasie wolnym i mają za zadanie sprzyjać odprężeniu i rekreacji, a zaraz być ciekawym urozmaiceniem od powszednich obowiązków i trudności.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Trzeci argument, któremu warto się przyjrzeć w procesie diagnozy czynników, które mogą mieć istotny wpływ na zasadność decyzji dotyczących planowania i przebiegu kariery zawodowej, dotyczy kwestii szczególnie istotnych dla kandydata z niepełnosprawnością. Obok czynności, które lubi wykonywać osoba aplikująca do pracy, równolegle powinny być także rozpatrywane posiadane umiejętności oraz możliwości. Składają się na nie pozostające w dyspozycji klienta kwalifikacje i kompetencje, czynniki środowiskowe jak np. sytuacja rodzinna oraz potrzeby i możliwości podyktowane stanem zdrowia. Poza wymienionymi, nie bez znaczenia jest również specyficzna sytuacja na lokalnym rynku pracy: dostępność ofert pracy w danym zawodzie, poziom bezrobocia itd.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Jak podjąć trafną decyzję o wyborze ścieżki zawodowej? Kandydaci z niepełnosprawnością zgłaszający się do Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi są objęci wsparciem psychologa, który na początkowym etapie współpracy dokonuje diagnozy potrzeb osoby z niepełnosprawnością, która, poza zainteresowaniami zawodowymi, uwzględnia również czynniki osobowe, środowiskowe, posiadane zasoby i potencjał, a także potrzeby rozpatrywane z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.[/font][/size][/justify] [size=3][font=sans-serif]Małgorzata Skorek[/font][/size] [size=3][font=sans-serif]Psycholog, doradca zawodowy [/font][/size]