×
Zmiana wielkości czcionki:

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
[justify][size=3][font=sans-serif]Święto zostało ustalone w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983 – 1992). Dzień ten miał za zadanie zwrócić uwagę na problemy osób z niepełnosprawnościami oraz pokazać potrzebę integracji osób z niepełnosprawnością z resztą społeczeństwa.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]13 grudnia 2006 r na 61 sesji Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych (rezolucja A/RES/61/106).[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Na podstawie zapisów w Konwencji osoby z niepełnosprawnością mają prawo do:[/b][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif]Bezpieczeństwa i wolności[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Swobody poruszania się, w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do budynków i przestrzeni użyteczności publicznej, transportu, komunikacji i informacji[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Edukacji[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Ochrony zdrowia[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Udziału w życiu kulturalnym i publicznym[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Życia rodzinnego i prywatnego[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]W Konwencji zawarte są również inne bardzo ważne zapisy dotyczące równego dostępu do budynków i przestrzeni użyteczności publicznej, transportu, komunikacji i informacji.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Główne cele Dnia Osób Niepełnosprawnych: [/b][/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Upowszechnienie idei otwartości, tolerancji i szacunku wobec osób z niepełnosprawnością[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Włączeniu osób z niepełnosprawnością w życie społeczne[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne, z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Zwiększenie świadomości publicznej o korzyściach wynikających z integracji osób z niepełnosprawnością w każdym aspekcie życia społecznego, politycznego, kulturalnego i gospodarczego.[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Różne oblicza niepełnosprawności[/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Niepełnosprawność dzielona jest ze względu na jej stopień i rodzaj. Rodzaje niepełnosprawności mogą występować pojedynczo lub łącznie. Wyróżniamy[/font][/size][b][size=3][font=sans-serif] 6 [/font][/size][/b][size=3][font=sans-serif]rodzajów niepełnosprawności:[/font][/size][/justify] [justify][ol] [li][size=3][font=sans-serif]Obniżona sprawność intelektualna, czyli deficyt umiejętności[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Obniżona sprawność sensoryczna, czyli zaburzenie zmysłu słuchu i wzroku[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Obniżona sprawność funkcjonowania społecznego[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Obniżona sprawność ruchowa, stwierdzona u osób z wrodzonymi lub nabytymi dysfunkcjami narządu ruchu spowodowanymi uszkodzeniem lub schorzeniami narządów wewnętrznych[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Obniżona sprawność komunikowania się, czyli utrudniony kontakt werbalny (słowny)[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Obniżona sprawność psychofizyczna spowodowana chorobami somatycznymi[/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Problemy osób niepełnosprawnych[/b][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][u]Trudności architektoniczne:[/u][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif]Wysokie krawężniki[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Barierki[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Brak podjazdów[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Niedostosowane windy oraz niewystarczające komunikaty dźwiękowe i wizualne[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Zbyt wąskie drzwi i przejścia oraz za małe pomieszczenia sanitarno-higieniczne[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][u]Ograniczenia w dostępie do informacji:[/u] [/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]Informacje nieczytelne[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Wiadomości bez lektora języka migowego[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Niekontrastowa lub zbyt drobna czcionka[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Przeładowanie graficzne strony internetowej[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][u]Inne:[/u][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif]Trudności ze znalezieniem pracy[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Stereotypowe postrzeganie (osoba z niepełnosprawnością jako niezaradna życiowo oraz niezdolna do podjęcia prac).[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Integracja[/b][/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Idea integracji rozwinęła się najwcześniej w Stanach Zjednoczonych oraz w Szwecji. Jej początki w Polsce miały miejsce w latach 70. System integracyjny ma na celu stosowanie działań zmierzających do włączenia osób niepełnosprawnych we wszelkie formy życia społecznego. Społeczeństwo tworzą osoby różniące się między sobą wiekiem, miejscem zamieszkania wykształceniem, sprawnością i wyglądem. Na całym świecie, w każdej społeczności spotykamy osoby sprawne i niepełnosprawne. Niepełnosprawność przybiera różne rodzaje i stopnie, co w efekcie generuje różne potrzeby i oczekiwania. W związku z tym wsparcie dla osób niepełnosprawnych powinno być kompleksowe obejmujące wszystkie obszary życia społecznego, zawodowego i zdrowotnego.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Czego potrzebują osoby niepełnosprawne:[/b][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif]Respektowania swoich przywilejów – nie należy parkować w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i nie należy być obojętnym gdy widzimy gdy ktoś to robi. Szanujmy siebie nawzajem oraz respektujemy swoje przywileje.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Możliwości odnoszenia sukcesów, uprawiania sportów, realizacji swoich pasji – niepełnosprawny nie znaczy gorszy, dlatego osoby z niepełnosprawnościami muszą mieć możliwość realizacji swoich zainteresowań, zwłaszcza sportowych. Niepełnosprawność nie musi dyskwalifikować, ale może dawać nowe możliwości. Jest wiele dziedzin i dyscyplin sportowych, które dostosowały się do potrzeb osób niepełnosprawnych.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Pomocy, jeśli takowej potrzebują – osoby niepełnosprawne nie potrzebują litości czy współczucia, ale potrzebują normalnego ludzkiego traktowania.[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]Pełnego uczestnictwa w życiu społecznym – osoby niepełnosprawne chcą być taką samą i pełnosprawną częścią społeczeństwa.[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] Anna Ciemięga Trener pracy[/font][/size][/justify] [justify]__________________[/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]Źródła:[/i][/font][/size][/justify] [justify][i][size=2][font=sans-serif]http://damy-rade.org/aktualnosci/1852-3-grudnia-wiatowy-dzien-osob-niepelnosprawnych.html[/font][/size][/i][/justify] [justify][i][size=2][font=sans-serif]http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,946,miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnychhttp://www.pcprdt.pl/3-grudniamiedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych[/font][/size][/i][/justify] [justify][i][size=2][font=sans-serif]https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/703144,Miedzynarodowy-Dzien-Osob-Niepelnosprawnych-3-grudnia.html[/font][/size][/i][/justify] [justify][i][size=2][font=sans-serif]https://www.gov.pl/web/rodzina/niepelnosprawnosc-nie-musi-ograniczac--miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych[/font][/size][/i][/justify] [justify][i][size=2][font=sans-serif]https://www.ekokalendarz.pl/dzien-osob-niepelnosprawnych/[/font][/size][/i][/justify] [justify][i][size=2][font=sans-serif]http://www.pcprdt.pl/3-grudnia-miedzynarodowy-dzien-osob-niepelnosprawnych[/font][/size][/i][/justify] [justify][/justify]