×
Zmiana wielkości czcionki:

Książeczka sanitarno-epidemiologiczna. W jakich zawodach jest niezbędna?

Książeczka sanitarno-epidemiologiczna. W jakich zawodach jest niezbędna?
[justify][size=3][font=sans-serif][b][i]Książeczka sanitarno – epidemiologiczna[/i][/b], potocznie zwana sanepidowską jest bardzo ważnym dokumentem, zapewnia ona o braku zakaźnych drobnoustrojów w organizmie pracownika, wymagana jest od osób, które na stanowisku pracy będą miały kontakt z żywnością, dziećmi lub chorymi.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Świadczy o [b]dopuszczeniu do pracy po wykonaniu badań na nosicielstwo bakterii z rodzaju Salmonella i Shigella[/b]. Są to chorobotwórcze patogeny, które bytują w jelicie człowieka i mogą wydostawać się wraz  z kałem na zewnątrz, przechodząc na inne osoby. Pierwsze objawy zakażenia, takie jak ból brzucha, nudności, wymioty i biegunka, mogą pojawić się już w ciągu doby. Wyżej wymienione bakterie, po wydaleniu, mogą nadal zarażać i to przez wiele tygodni po infekcji.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Z tego powodu w pewnych zawodach tak ważne jest wyrobienie książeczki sanepidowskiej, chodzi o to, aby zapobiec występowaniu epidemii w miejscu pracy lub zakażeniu osób trzecich.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Istnieją dwa ważne zapisy prawne, które obligują wskazane osoby do przeprowadzania badań sanitarno-epidemiologicznych. Art. 6 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570 z późn. zm.) mówi, że[b] badaniu podlegają obowiązkowo[/b]:[/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]podejrzani o zakażenie lub chorobę zakaźną;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]noworodki, niemowlęta i kobiety w ciąży, podejrzane o zakażenie lub chorobę zakaźną mogącą się szerzyć z matki na płód lub dziecko;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]nosiciele, ozdrowieńcy oraz osoby, które były narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]uczniowie, studenci i doktoranci kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]osoby podejmujące lub wykonujące prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.[/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]Ponadto Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225) wskazuje, iż „osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać określone przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby” (art. 59).[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Zgodnie z [i][url=http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20060250191][color=windowtext]rozporządzeniem Ministra Zdrowia[/color][/url] z dn. 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych[/i], osoby pracujące w gastronomii, branży spożywczej, mające kontakt z chorymi w szpitalach lub innych placówkach zdrowia albo opiekujące się dziećmi mają obowiązek wykonania badań wykluczających zakażenie pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C i innymi pałeczkami z rodzaju [i]Salmonella[/i] i [i]Shigella[/i]. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Książeczkę sanitarno-epidemiologiczną, wraz  z aktualnymi badaniami lekarskimi należy posiadać na następujących stanowiskach:[/b][/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]kucharz, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]kelner, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]piekarz, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]cukiernik, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]pomoc kuchenna, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]osoba zajmująca się dystrybucją posiłków, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]sprzedawca w sklepie spożywczym, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]pracownik w zakładach produkcyjnych związanych z branżą spożywczą,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif] osoba pracująca z dziećmi w wieku do 6 lat – np. opiekunka do dziecka, przedszkolanka,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]pracownik zajmujący się wytwarzaniem i produkcją leków, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]pracownik szpitala, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]przychodni medycznej, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]opiekun w domu opieki lub hospicjum,[/font][/size][/li] [li][font=sans-serif][size=3] osoba pracująca w transporcie: kierowcy busów i autobusów, stewardessy[/size][size=3] i stewardzi,[/size][/font][/li] [li][size=3][font=sans-serif]osoba pracujące w saunach, gabinetach kosmetycznych i gabinetach masażu, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]ratownicy na basenach, [/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]osoby zatrudnione w punktach uzdatniania i dystrybucji wody pitnej.[/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]W celu wyrobienia badań trzeba udać się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, gdzie oddaje się próbki do analizy. Z wynikami laboratoryjnymi, na które czeka się ok. 1-2 tygodni, należy udać się do lekarza medycyny pracy, który decyduje o braku przeciwwskazań oraz o zdolności do pracy. Obecnie zamiast wpisu do książeczki, wymagane jest orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Ta forma dokumentacji została zmieniona w 2008 r. W ustawie o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób nie zostało jednak wyraźnie określone, jak ma wyglądać obowiązujący wzór takiego orzeczenia. Dlatego bardzo często u lekarza medycyny pracy spotkamy się z wpisywaniem wyników badania i orzeczenia do dotychczasowej książeczki sanepidowskiej. A nawet jeżeli nie – ta nazwa przez lata utarła się tak bardzo, że posługujemy się nią do dziś, nawet jeżeli dokument fizycznie ma inną formę. Cały proces, łącznie z badaniami laboratoryjnymi oraz wizytą lekarską, może trwać nawet 3 tygodnie. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]W praktyce więc, jeżeli pracodawca już w ofercie wskazuje wymóg posiadania książeczki sanitarno-epidemiologicznej, za badania trzeba zapłacić samemu.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][i][b]Ile kosztuje wyrobienie książeczki sanepidowskiej, jeżeli nie możemy czekać na skierowanie od pracodawcy?[/b][/i] Cena samego dokumentu wynosi kilka złotych. Natomiast badanie laboratoryjne próbek kału jest już droższe, należy liczyć się tu z kosztem ok. 100 zł. Do tego dochodzi jeszcze wizyta lekarska, za którą zapłacimy porównywalną kwotę.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][i][b]Dlaczego niektórzy pracodawcy przerzucają koszty wyrobienia książeczki sanitarno-epidemiologicznej na osoby starające się o dane stanowisko?[/b][/i] Według art. 229 par. 4 Kodeksu pracy pracodawca nie może bowiem dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Obowiązujące przepisy prawne dotyczące badań do celów sanitarno-epidemiologicznych nie wskazują terminu, w jakim wygasa ważność orzeczenia lekarskiego wpisywanego do książeczki sanepidowskiej. Wszystko zależy więc od lekarza medycyny pracy przeprowadzającego takie badanie. Opierając się na swojej wiedzy medycznej, a także na informacjach o rodzaju i miejscu świadczenia pracy, ma on możliwość wskazania kolejnego terminu badania pracowników. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Orzeczenie pozostaje ważne, jeśli nie ma przesłanek wskazujących na zakażenie czynnikami uniemożliwiającymi wykonywanie określonych prac. O aktualności orzeczenia decydują także kontynuowanie pracy w tym samym zakładzie, zakres i rodzaj obowiązków wykonywanych na danym stanowisku oraz właściwie udokumentowane badania znajdujące się w dokumentacji medycznej lekarza odpowiedzialnego.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][font=sans-serif][size=3]W przypadku zaginięcia lub zniszczenia książeczki sanepidowskiej istnieje możliwość uzyskania jej duplikatu w terminie do 5 lat od wystawienia. Należy zgłosić się do powiatowej stacji sanepidu, gdzie przeprowadzane były badania próbek kału. Następnie trzeba udać się do lekarza medycyny pracy, który przeprowadzał wcześniej badania. Wyniki powinny zostać przepisane do duplikatu dokumentu. W zależności od woli lekarza musimy przygotować się na poniesienie dodatkowych kosztów przepisania badań. Część lekarzy wykonuje je jednak bezpłatnie.[/size] [size=3]Elwira Wlazłowicz, [/size] [size=3]Trener pracy[/size] [size=3]____________[/size][/font][/justify] [left][font=sans-serif][size=2]Żrodło:[/size][/font][/left] [left][size=2][font=sans-serif][i]1.        [/i][i]https://porady.pracuj.pl/zycie-zawodowe/w-jakich-zawodach-potrzebna-jest-ksiazeczka-sanepidowska/[/i][/font][/size][/left] [left][size=2][font=sans-serif][i]2.        [/i][i]https://kadry.infor.pl/kadry/bhp/profilaktyczna_ochrona_zdrowia/734041,Obowiazek-wykonania-badan-sanitarnoepidemiologicznych.html[/i][/font][/size][/left] [left][size=2][font=sans-serif][i]3.        [/i][url=https://poradnikpracownika.pl/-ksiazeczka-sanepidu-jak-wyrobic-i-kto-musi-ja-miec][i][color=windowtext]https://poradnikpracownika.pl/-ksiazeczka-sanepidu-jak-wyrobic-i-kto-musi-ja-miec[/color][/i][/url][/font][/size][/left] [left][size=2][font=sans-serif][i]4.        [/i][url=https://interviewme.pl/blog/ksiazeczka-sanepidowska][i][color=windowtext]https://interviewme.pl/blog/ksiazeczka-sanepidowska[/color][/i][/url][/font][/size][/left] [left][size=2][font=sans-serif][i]5.        [/i][url=https://portal.abczdrowie.pl/ksiazeczka-sanepidowska][i][color=windowtext]https://portal.abczdrowie.pl/ksiazeczka-sanepidowska[/color][/i][/url][/font][/size][/left] [left][font=sans-serif][size=2][i]6.        [/i][url=https://www.expondo.pl/inspiracje/jak-wyrobic-ksiazeczke-sanepidowska-krok-po-kroku/][i][color=windowtext]https://www.expondo.pl/inspiracje/jak-wyrobic-ksiazeczke-sanepidowska-krok-po-kroku/[/color][/i][/url][/size][/font][/left] [left][/left]