×
Zmiana wielkości czcionki:

Prawo do dostępności instytucji publicznych

Prawo do dostępności instytucji publicznych
[justify][size=3][font=sans-serif]Od 20 września 2019 r. obowiązują przepisy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oznacza to iż każdy ma prawo korzystać z usług publicznych na równi z innymi. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności, wieku czy stanu zdrowia. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]To wielka zmiana, gdyż każdy obywatel będzie mógł poinformować podmioty publiczne ( takie jak urzędy, szkoły, sądy czy publiczne placówki medyczne) o braku dostępności w wymiarze architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym, a nawet wnieść skargę na brak dostępności. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Kim są osoby ze szczególnymi potrzebami? [/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Osoby ze szczególnymi potrzebami to nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również osoby mające trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji. To mogą być seniorzy, kobiety w ciąży, rodzice z małymi dziećmi w wózkach czy też osoby z ciężkimi bagażami. Dostępność jest dla nich warunkiem uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju. Dlatego priorytetem jest zlikwidowanie wszelkich barier w codziennym funkcjonowaniu. Problemy mogą być różne. Dla osoby starszej poruszającej się o lasce barierą może być wysoki próg przy wejściu do budynku. Dla rodzica z dzieckiem w wózku ograniczeniem będzie zbyt stromy podjazd lub jego brak. Dla osoby niesłyszącej barierą jest zakup biletu w kasie bez pętli indukcyjnej, zaś dla osoby niewidomej brak informacji w alfabecie Braille’a. Problem dostępności uniemożliwia takim osobom załatwienie codziennych spraw. W Polsce jest ponad 65 tys. podmiotów publicznych i każdy z nich musi zapewnić dostępność w trzech wymiarach: architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]W zakresie dostępności architektonicznej obowiązki te należy realizować poprzez:[/b][/font][/size][/justify] [ul] [li][color=#222222][size=3][font=sans-serif]zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków;[/font][/size][/color][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222]instalację urządzeń lub zastosowanie w budynku środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222]zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222]zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego;[/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222]zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób[/color][/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222]W Polsce wiele podmiotów publicznych prowadzi kilka, a czasem kilkadziesiąt stron internetowych i aplikacji mobilnych. Dlatego tak ważne jest, aby strony internetowe i aplikacje podmiotów publicznych były dostępne cyfrowo. Dla dostępności cyfrowej osobą ze szczególnymi potrzebami może być człowiek z zaburzeniami motorycznymi ( np. używający ust do pisania na klawiaturze)  z trudnościami ze słuchem lub wzrokiem lub trudnościami kognitywistycznymi czyli z dysleksją czy zmagający się z ADHD. [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][color=#222222]Z tego względu w zakresie dostępności cyfrowej ważne jest: [/color][/b][/font][/size][/justify] [justify][ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222]zapewnienie osobom z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną lub zaburzeniami poznawczymi dostępu do korzystania z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych[/color][/font][/size][/li] [li][color=#222222][size=3][font=sans-serif]zapewnienie odpowiedniego kontrastu tekstu do tła dla osób słabowidzących, starszych[/font][/size][/color][/li] [li][color=#222222][size=3][font=sans-serif]zapewnienie napisów do filmów dla osób niesłyszących[/font][/size][/color][/li] [li][color=#222222][size=3][font=sans-serif]zapewnienie specjalnych technologii asystujących np. czytników ekranów dla osób niewidomych[/font][/size][/color][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222][b]W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:[/b] [/color][/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#222222]zapewnienie tłumacza migowego online[/color][/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#222222]stosowania pętli indukcyjnych[/color][/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#222222]przygotowania i zamieszczania informacji o zakresie działania podmiotu w Polskim Języku Migowym[/color][/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#222222]elektronicznego pliku z tekstem który można odczytać maszynowo[/color][/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#222222]zapewnienie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia[/color][/color][/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif][color=#222222][color=#222222]zapewnienie środków wspierających komunikowanie się np. SMS, komunikatory internetowe[/color][/color][/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222]Gdy podmiot publiczny nie zapewnia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy np. rodzic może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności. We wniosku musi wykazać interes faktyczny np. potrzebę skorzystania z usług świadczonych przez podmiot ( zebranie rodziców w szkole, załatwienie sprawy w urzędzie i in.) [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222]Jeżeli podmiot nie zapewni dostępności pomimo złożenia wniosku, wtedy można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.    [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222]Dostępność jest procesem, który dotyczy wszystkich obywateli. Tym bardziej iż miejsca przyjazne osobom z niepełnosprawnościami są jednocześnie przyjazne seniorom, podróżnym czy rodzinom z małymi dziećmi. Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka i jest stanem umysłu. Zaczyna się świadomością i zrozumieniem osób o szczególnych potrzebach, a kończy się praktycznym wprowadzeniem zmian. [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222]Małgorzata Cymborska [/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][color=#222222]Trener pracy[/color][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]_________________[/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][color=#18191a]Źródła: [/color][/font][/size][color=#18191a][size=2][font=sans-serif]https://www.pfron.org.pl[/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify]