×
Zmiana wielkości czcionki:

5 grudnia - Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

5 grudnia  - Międzynarodowy Dzień Wolontariatu
[right][i][size=3][font=sans-serif][b]„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto daje.” - Jan Paweł II (Karol Wojtyła)[/b] [/font][/size][/i][/right] [left][justify][size=3][font=sans-serif]Międzynarodowy Dzień Wolontariusza został ustanowiony deklaracją [/font][/size][size=3][font=sans-serif]zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1986 roku. Od tego momentu 5 grudnia obchodzone [/font][/size][size=3][font=sans-serif]jest święto wszystkich wolontariuszy. Celem obchodów jest wyrażenie uznania dla pracy [/font][/size][size=3][font=sans-serif]wolontariuszy, którzy na co dzień angażują się w działania na rzecz osób [/font][/size][size=3][font=sans-serif]niepełnosprawnych i innych osób, instytucji.  [/font][/size][size=3][font=sans-serif]Dzień ten to okazja do tego, aby pokazać wszystkim, jak dużą rolę odgrywają osoby [/font][/size][size=3][font=sans-serif]zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych osób i osób niepełnosprawnych – na [/font][/size][size=3][font=sans-serif]poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jest to również doskonały moment dla [/font][/size][size=3][font=sans-serif]samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do [/font][/size][size=3][font=sans-serif]współdziałania innych do działania. [/font][/size][/justify] [/left] [size=3][font=sans-serif][i]Warto przy tej okazji przypomnieć kilka faktów dotyczących wolontariatu.[/i][/font][/size] [justify][size=3][font=sans-serif]Według definicji zawartej w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariat jest to dobrowolna praca na rzecz m.in.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych oraz administracji publicznej wykonywana bez wynagrodzenia. [b]Najczęściej spotykane formy wolontariatu to: [/b][/font][/size] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]wolontariat w organizacjach pozarządowych,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wolontariat na rzecz osób niepełnosprawnych,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wolontariat w domu dziecka,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wolontariat w szpitalu,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wolontariat w hospicjum,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wolontariat sportowy (np. pomoc w organizacji dużych imprez, jak maratony czy zawody)[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wolontariat w schronisku.[/font][/size][/li] [/ul] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][i][b]Korzystając z okazji w tym szczególnym dniu składamy wszystkim Wolontariuszom serdeczne życzenia, aby Wasza działalność i praca była źródłem radości i dumy oraz aby nie zabrakło Wam nigdy energii i pasji. Pamiętajmy małe rzeczy i działania zmieniają świat ![/b][/i] Karolina Kowalska Trener pracy[/font][/size][/justify]