×
Zmiana wielkości czcionki:

Niesprawność, a czynniki które hamują lub rozwijają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej

Niesprawność, a czynniki które hamują lub rozwijają funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej
[justify][size=3][font=sans-serif]Czynniki kontekstowe stanowią obok Funkcjonowanie i Niepełnosprawność drugą część klasyfikacji ICF. Przedstawiają całość otoczenia, w którym dana osoba żyje. Składają się z dwóch składników – czynniki środowiskowe i osobowe.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Czynniki te wchodzą w interakcje z pozostałymi składnikami klasyfikacji ICF (tj. Funkcje i Struktury, Aktywność i Uczestniczenie). Czynniki te mają charakter zewnętrzny (czynniki środowiskowe) i wewnętrzny (czynniki osobowe) wobec człowieka i wywierają wpływ negatywny - utrudniający (bariery) lub pozytywny (ułatwiający) na funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b][i]Niesprawność[/i][/b] można określić, jako wynik złożonych interakcji pomiędzy kondycją fizyczną i psychiczną jednostki i zarówno czynnikami osobowościowymi jak i warunkami, w których ona żyje. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Różne środowiska (np. środowisko pracy – co ważne z punktu widzenia poradnictwa zawodowego) mogą różnie wpływać na tą samą osobę w określonym stanie zdrowia. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Środowiska z barierami lub bez ułatwień, mogą hamować działanie człowieka, z kolei środowiska, które stwarzają więcej ułatwień mogą zwiększać to działanie. Podobnie nasze społeczeństwo może utrudniać działanie jednostki, gdy stwarza bariery (np. architektoniczne, niedostępne budynki, negatywne postawy ludzi, brak systemu usług dostosowanego do osób z danym rodzajem schorzenia) i powoduje ograniczenie czy wręcz uniemożliwienie funkcjonowania tych osób we wszystkich obszarach życia. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Możemy również ułatwiać i poprawiać funkcjonowanie osoby lub redukować jej niepełnosprawność np. likwidując istniejące bariery architektoniczne, wykorzystując nowoczesne technologie, projektując system usług i politykę, których celem jest włączanie osób niepełnosprawnych do wszystkich obszarów życia. Czynnikami ułatwiającymi będą również pozytywne postawy i brak stygmatyzacji osób niepełnosprawnych czy zastosowanie czynników zwiększających wydolność jednostki pomimo jej ograniczeń strukturalnych. [/font][/size]Agnieszka Chmielewska,  psycholog[/justify]