×
Zmiana wielkości czcionki:

Barometr zawodów jako narzędzie wspierające skuteczne planowanie kariery zawodowej

Barometr zawodów jako narzędzie wspierające skuteczne planowanie kariery zawodowej
[justify][size=3][font=sans-serif]Znajomość trendów występujących na lokalnym rynku pracy, rozumianych jako wiedzy dotyczącej zapotrzebowania na przedstawicieli poszczególnych zawodów istniejącego na obszarze danego województwa, umożliwia skuteczne planowanie kariery zawodowej.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Źródłem, które jest niezwykle pomocne przy poszukiwaniu opisanych informacji, są prognozy publikowane  przez Barometr Zawodów. Jest to narzędzie, które funkcjonuje w Polsce od 2009 roku. Początkowo, było ono wykorzystywane jedynie lokalnie, na terenie województwa Małopolskiego. Samą metodę badań opracowano już w latach 90- tych ubiegłego wieku we Szwecji. Na gruncie ogólnopolskim, Barometr Zawodów jest stosowany od 2015r.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Cyklicznie, raz do roku, przeprowadzane jest jakościowe badanie dotyczące uwarunkowań istniejących w różnych zawodach na terenie każdego powiatu w Polsce. Wynikiem tych rozważań jest podział poszczególnych specjalności na trzy kategorie:  zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Zawody deficytowe są definiowane jako te, wśród których istnieje większe zapotrzebowanie na przedstawicieli danej specjalności względem liczby kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy na danym stanowisku.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Zawody zrównoważone to takie, w których liczba wolnych stanowisk jest względnie tożsama względem ilości osób zainteresowanych aplikowaniem do pracy w danym zawodzie.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Ostatnie z kategorii wyszczególnionych przez Barometr Zawodów, to zawody nadwyżkowe, w których, w porównaniu do dwóch poprzednich grup, kandydatowi do zatrudnienia najtrudniej jest ubiegać się o pracę. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, iż liczba osób aplikujących o zatrudnienie na danym stanowisku jest większa niż zapotrzebowanie pracodawców na przedstawicieli tego zawodu.  [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Klienci z niepełnosprawnością zgłaszający się do Agencji Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi mogą skorzystać z profesjonalnego wsparcia doradcy zawodowego, który, śledząc prognozy prezentowane przez Barometr Zawodów, zarekomenduje, w których zawodach warto się dokształcać, ze względu na istniejące na lokalnym rynku pracy perspektywy na podjęcie zatrudnienia, a także wskażą, w których powiatach może być łatwiej podjąć pracę w danym stanowisku.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Małgorzata Skorek[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Doradca zawodowy, psycholog  [/font][/size][/justify]