×
Zmiana wielkości czcionki:

Zajęcia grupowe z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Zajęcia grupowe z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
[justify][size=3][font=sans-serif]Jednym z najważniejszych elementów przygotowujących osoby niepełnosprawne  do podjęcia pracy jest możliwość uczestnictwa w zajęciach z zakresu aktywizacji zawodowej. Zajęcia prowadzone są przez doradcę zawodowego, psychologa oraz takich osób jak: prawnik, specjalista ds. rozwoju zawodowego, specjalisty ds. rehabilitacji zawodowej, koordynatora wolontariuszy, pośrednika pracy. Zajęcia są kierowane w szczególności do osób, które mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy i nie potrafią sprecyzować swoich zainteresowań zawodowych.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Na zajęciach grupowych kładzie się szczególny nacisk na takie zagadnienia jak:[/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]poznanie siebie, swoich słabych i mocnych stron, odkrywanie swoich możliwości na podstawie zainteresowań, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]poznanie zawodów, wymagań stawianych kandydatom do zawodu,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wykształcenie umiejętności podejmowania decyzji zawodowych,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]wykształcenie umiejętności prezentacji siebie poprzez poznanie zasad komunikowania niewerbalnego i werbalnego,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]nabycie umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]nabycie umiejętności pracy w zespole oraz funkcjonowanie w grupie.[/font][/size][/li] [/ul] [justify][size=3][font=sans-serif]Na zajęciach uczestnicy dokonują wymiany doświadczeń z zakresu indywidualnych prób szukania pracy.  Klient bezpośrednio przygotowuje się do podjęcia pracy przez trening aktywności i systematyczności w trakcie zajęć. Udział wielu specjalistów w zajęciach grupowych poszerza zakres wiedzy oraz świadomość uczestników. Dlatego klienci mogą zapoznać się bezpośrednio z ofertami pracy, jakimi dysponuje Agencja Zatrudnienia. Mogą zadawać pytania prawnikowi, zapoznać się z ofertą edukacyjną oraz różnymi szkoleniami, które mogą podnieść rozwój zawodowy. Mają możliwość zapoznania się z ofertami wolontariatu i poszerzyć wiedzę z zakresu świadczeń rehabilitacyjnych.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Zajęcia z aktywizacji zawodowej poszerzają umiejętności i wiedzę niezbędną do poszukiwania pracy. Motywują do aktywności oraz nakreślają indywidualny plan działania na rynku pracy.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Izabela Tracz – trener pracy[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] ______________________ [size=2][i]Gałęziak J. (2003) Osoby niepełnosprawne na rynkach pracy krajów Unii Europejskich. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Warszawa. Gałęziak J. (2004) Sprawni w pracy. Warszawa.[/i][/size]