×
Zmiana wielkości czcionki:

Wpływ emocji na aktywność zawodową

Wpływ emocji na aktywność zawodową
[justify][size=3][font=sans-serif]Rozważania nad funkcjami emocji miały różny charakter na przełomie lat. Teoria ewolucyjna zaprzeczała ich funkcjonalności, wskazując, że u dorosłych występują niezależnie od ich pożyteczności. Z drugiej strony, Freud skupiał się na ewentualnym negatywnym wpływie emocji. Większość dotychczasowych teorii emocji wprowadziło pewne innowacje w sposobie ujmowania funkcjonalności stanów emocjonalnych. Dzisiaj można mówić o ich funkcjach w zakresie kierowania zachowaniem, organizowania struktury poznawczej oraz interakcji społecznych w życiu dorosłym. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]James, zgodnie ze swoją teorią somatyczną podkreślał, że emocje mają zdolność poruszania człowieka, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, co oznacza, że wiążą się z symptomami fizjologicznymi. Stanowi to ucieleśnienie emocji, co implikuje wnioskiem o reakcjach organizmu jako predyktorach ich doznawanego natężenia. James podkreślał, że emocje, poprzez swoje skutki, nadają rzeczywistości barw i ją urozmaicają[sup]1[/sup].[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Emocje stanowią bodziec do działania. Goleman zauważa, że jest to najlepiej obserwowalne w przypadku dzieci i zwierząt. Dorośli, ograniczeni przez społeczne konwenanse, często ignorują emocje, prowadząc tym samym do reakcji sprzecznej z samym sobą[sup]2[/sup]. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Ekspresja mimiczna i wokalna, będąca elementem doznawania emocji, ma ważną funkcję społeczną. Gerald Clore podkreśla, że dzięki nim dokonuje się swego rodzaju wymiana informacji – dostarczenie jej innym oraz samemu sobie, za pomocą towarzyszących im myśli i odczuć. Autor zaznacza jednak, że w tym rozumieniu zarówno hamowanie, jak i ekspresja emocji mogą być dysfunkcjonalne. Zapobieganie takiemu zjawisku jest możliwe w przypadku, gdy odczuwanie emocji wzbogaca jednostkę w różnicującą informację o sytuacji. W ten sposób tworzą się sądy i decyzje, a także uruchamia się tendencja do zmiany hierarchii celów poznawczych[sup]3[/sup].[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Do podobnych wniosków dochodzi Łosiak wskazując, że emocje pełnią zarówno pozytywną, jak i negatywną rolę w życiu człowieka. Emocje można uznać za dysfunkcjonalne w przypadku różnego rodzaju patologii takich jak: ataki paniki, fobie czy zazdrość patologiczna. Podobnie lęk i smutek zdają się mieć negatywne oddziaływanie – powodują nieobiektywność w zakresie pamięci i myślenia, a nawet mogą powodować luki w procesie pamięciowym. Z drugiej strony, emocje mają niepodważalnie korzystny wpływ. Stanowią źródło informacji na temat znaczenia danej sytuacji dla naszych interesów[sup]4[/sup].[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Emocje mają również wpływ na styl poznawczego funkcjonowania. Autorzy Clore, Schwarz, Conway wysunęli wnioski na podstawie badań nad oddziaływaniem nastroju. Rodzaj doznawanego afektu ma konsekwencje w sposobie przetwarzania informacji. Emocje pozytywne implikują bardziej zgeneralizowanym procesem przetwarzania danych, czyli stosowaniem stereotypów lub skryptów, zaś negatywne – skrupulatnym analizowaniem informacji z uwzględnieniem detali[sup]5[/sup].[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Simon zauważa, że emocje są niezbędne dla inteligentnej istoty. Zarządzają one bowiem różnorakimi motywami, wpływając na hierarchizację spraw z jednej na inną w momencie, kiedy nieprzewidziane wydarzenia oddziałujące na owe sprawy mają miejsce w otoczeniu, wewnątrz ciała czy umysłu[sup]6[/sup]. Oatley i Jenkins wskazują, że „funkcją emocji jest zmiana priorytetów w hierarchii celów jednostki”. Wiąże się to bezpośrednio z przerywaniem jakiegoś działania na skutek niebezpieczeństwa, potrzeb niższego rzędu lub skojarzeń poznawczych, które wskazują na ważność zadania[sup]7[/sup]. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Możliwości społeczno-emocjonalne mają bezpośrednie przełożenie na zdolności adaptacyjne jednostki. Emocje mają bowiem wpływ na osobowość, temperament, zachowanie, przetwarzanie informacji i spostrzeganie[sup]8[/sup]. Inteligencja emocjonalna wydaje się więc istotnym zasobem wspierającym codzienne funkcjonowanie człowieka.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]W związku z powyższymi rozważaniami, można stwierdzić, że inteligencja emocjonalna jest szczególnie istotna w kontekście pracy zawodowej, stanowiącej bardzo ważny element życia. Goleman wiąże umiejętne zarządzanie własnymi emocjami z sukcesem zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Autor wskazuje, że inteligencja emocjonalna znacząco przyczynia się na osiąganie bardzo dobrych rezultatów w pracy zawodowej, niemal na każdym stanowisku i w każdej branży[sup]9[/sup]. Inteligencja emocjonalna jest więc ważnym czynnikiem, zwiększającym konkurencyjność kandydata na rynku pracy.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Sylwia Vardanyan[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Psycholog, doradca zawodowy[/font][/size][/justify] [justify] ___________________________ [size=2][font=sans-serif][i]Bibliografia[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]1. Oatley, K., Jenkins, J. M., (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]2. Goleman, D., (2007). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media rodzina of Poznań.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]3. Clore, G. C., (2002). Dlaczego przeżywamy emocje? W: P. Ekman i R. J. Davidson (red.), Natura emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]4. Łosiak, W., (2007). Psychologia emocji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]5. Clore, G. C., (2002). Dlaczego przeżywamy emocje? W: P. Ekman i R. J. Davidson (red.), Natura emocji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]6. Ibidem.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]7. Oatley, K., Jenkins, J. M., (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=2][font=sans-serif][i]8. Łosiak, W., (2007). Psychologia emocji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.[/i][/font][/size][/justify] [justify][font=sans-serif][size=2][i]9. Goleman, D., (2007). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media rodzina of Poznań.[/i][/size][/font][/justify]