×
Zmiana wielkości czcionki:

Rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę
[justify][size=3][font=sans-serif][b]Zgodnie z art. 30 § 1. Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się:[/b][/font][/size][/justify] [ol] [li][size=3][font=sans-serif]na mocy porozumienia stron;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]z upływem czasu, na który była zawarta.[/font][/size][/li] [/ol] [justify][size=3][font=sans-serif]Na mocy [b]porozumienia stron[/b] można rozwiązać każdą umowę. Jest to najmniej konfliktowy sposób zakończenia stosunku pracy. Polega na zgodnym ustaleniu przez strony umowy daty i warunków rozwiązania umowy o pracę, przy czym strony nie są związane w tym przypadku okresami wypowiedzenia umowy. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Wypowiedzenie umowy[/b] o pracę to jednostronne oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę składane drugiej stronie stosunku pracy. Uznaje się je za złożone z chwilą, gdy doszło do drugiej strony w taki sposób, by mogła zapoznać się z jego treścią. [b]Zgodnie z art. 36 § 1. Kodeksu pracy okres [/b][b]wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:[/b] [/font][/size] [ol] [li][size=3][font=sans-serif]2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.[/font][/size][/li] [/ol] [/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]W przypadku [b]rozwiązania bez wypowiedzenia[/b] umowy o pracę przez pracodawcę, konieczne jest podanie przyczyny rozwiązania umowy, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, która ulega rozwiązaniu. Tego typu wypowiedzenie może dotyczyć każdego rodzaju umowy o pracę, jednak muszą zaistnieć wyjątkowe powody, a strona rozwiązująca umowę o pracę musi spełnić wskazane w kodeksie warunki. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu[/b], na który została zawarta, dotyczy wyłącznie umów zawartych na czas określony, w tym na okres próbny i na zastępstwo.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [size=3][font=sans-serif]Małgorzata Ul,  prawnik[/font][/size]