×
Zmiana wielkości czcionki:

Arteterapia - leczenie sztuką

Arteterapia - leczenie sztuką
[justify][size=3][font=Arial, sans-serif]Oglądanie sztuki, teatru jest ulubioną rozrywką całej rzeszy ludzi tak naprawdę od starożytności. Obserwowanie takich widowisk postrzegane jest jako ciekawa forma spędzania czasu, bądź sposób uwrażliwiania się na sztukę. Oprócz tych pozytywnych aspektów może być wykorzystywana jako forma terapii i leczenia osób z różnymi zaburzeniami fizycznymi, bądź psychicznymi jak także osób zdrowych. Wiedziano o tym już w starożytności, gdzie Arystoteles w swojej sztuce ,,Poetyka” wspominał, że sztuka może wzbudzać emocje prowadzące do oczyszczenia. Współcześnie arteterapia nie ma na celu tylko wzbudzania emocji, skupia się także na pokazywaniu sztuki z całkiem innej perspektywy zachęcając widza do zaprzyjaźnienia się z nią. Ponadto jest powiązana z wieloma dziedzinami wiedzy to jest pedagogiką, socjologią, psychologią, medycyną, sztuką, filozofią. Co więcej jest też formą uzupełniającą w terapii klasycznej, zajmuje się także profilaktyką zaburzeń psychicznych oraz skupia się na diagnostyce. Pełni też funkcje aktywizacyjne i relaksacyjne. Podane informacje świadczą o szerokim zakresie działań jakie są prowadzone w ramach arteterapii. Taka wielość funkcji utrudnia niestety wystosowanie jednej uniwersalnej diagnozy. W jej węższym określeniu definiuje się ją jako forma psychoterapii za pomocą wszelkiego rodzaju sztuk to jest plastycznych, aktorskich, które skupiają się na wykorzystaniu technik mających na celu wyrażanie oraz przepracowanie trudności, problemów, zaburzeń u pacjentów. Oczywiście nad całym procesem skupia się osoba o gruntownym wykształceniu z zakresu wykorzystywanej sztuki, psychologii oraz psychoterapii nazywany jest on „Arteterapeuta”.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif]Zdecydowaną zaletą tej formy terapii jest jej szeroko pojęta różnorodność, a co za tym idzie otwiera swoje możliwości przed każdym rodzajem zaburzenia bądź trudności. Świetnie odnajdą się tutaj osoby z niepełnosprawnościami, zaburzeniami intelektualnymi, psychicznymi, społecznymi, czy wszelkimi trudnościami w relacjach interpersonalnych w każdym wieku. Wyjaśnieniem działania tej formy terapii  jest wyjaśnienie działania sztuki na człowieka, ponieważ korzystanie z uroków sztuki pozwala w sposób odmienny zrozumieć funkcjonującą rzeczywistość, ponadto rozbudza myślenie, powoduje uruchomienie się różnorodnych emocji, wyeksponowania tych które na co dzień trudno jest wyrazić słowami, pokonuje lęki, związane z konkretnymi elementami twórczymi które można nazwać i określić. To wszystko dzieje się w kontrolowanych bezpiecznych warunkach w grupie, która akceptuje nie ocenia, oraz jest osoba która jest partnerem w tych przeżyciach prowadzi pomaga pokonać pojawiające się trudności.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif]W Lublinie także jest miejsce gdzie działa forma arteterapii. Jest to Fundacja Nieprzetartego Szlaku w której są prowadzone działania z zakresu sztuki teatralnej. Grupy przygotowują wystąpienia teatralne. Pracując przez wiele miesięcy, biorą udział w  konkursach. Nawiązują współpracę z innymi krajami, które prowadzą działania z podobnej tematyki współpracują na przykład z Litwą, Ukrainą. Co więcej nie ograniczają się tylko do jednej formy sztuki, skupiają się także na działalności plastycznej. To nie są ich jedyne działania, warto zapoznać się z ich stroną internetową, bądź wziąć udział w wydarzeniach które przygotowują.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif]Kinga Golianek[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif]Trener pracy[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=Arial, sans-serif]_________________________________[/font][/size][/justify] [justify][i][size=2][font=Arial, sans-serif]Bibliografia:[/font][/size][/i][/justify] [justify][i][size=2][font=Arial, sans-serif]Linek A. (2012). Arteterapia – poznanie i wyrażanie siebie. Nauki Humanistyczne Nr4, 1[/font][/size][/i][/justify] [justify][size=2][font=Arial, sans-serif][i]Stańko M. (2009). Arteterapia z dziećmi i młodzieżą – perspektywa rozwojowa. Psychiatra, tom 6 (22) str. 66-73[/i][/font][/size][/justify] [justify][/justify]