×
Zmiana wielkości czcionki:

Czy choroba nowotworowa wyklucza pracę ?

Czy choroba nowotworowa wyklucza pracę ?
[justify]Osoby dotknięte chorobą nowotworową nie zawsze muszą rezygnować z pracy. Wszystko zależy od stanu zdrowia, decyzji lekarza oraz toku leczenia. Nie zawsze leczenie onkologiczne umożliwia aktywność zawodową, również zależy to od wykonywanej pracy. Leczenie onkologiczne związane jest również z większą ilością dni nieobecnych w pracy czyli zwolnieniami lekarskimi. Jeśli lekarz zezwoli na kontynuacje pracy warto poinformować o chorobie pracodawcę, a także omówić kwestię związaną z tokiem leczenia oraz z zaplanowaniem powrotu do pracy po jego zakończeniu. Można wtedy zaplanować pracę, ewentualne zastępstwa, tak żeby firma mogła płynnie funkcjonować. „Objawy raka lub skutki uboczne leczenia mogą zmniejszyć zdolność do pracy pacjenta. Dla niektórych terapia onkologiczna będzie wiązać się z tymczasowo gorszym samopoczuciem i krótką niezdolnością do pracy. Inni pacjenci będą potrzebować zmiany w trybie pracy, zmniejszenia jej intensywności lub zdecydują się na „pracę z domu”. U części chorych, proces leczenia będzie wiązać się z pobytem na zwolnieniu. Pacjenci mają różny stosunek do pracy zawodowej. Dla niektórych jest to centrum życia, inni natomiast traktują pracę tylko jako dodatek w codziennym funkcjonowaniu, a skupiają się na obowiązkach domowych i rodzinie” – tłumaczyła w rozmowie z portalem ZwrotnikRaka.pl lek. Małgorzata Osmola z Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dla osoby dotkniętej chorobą nowotworową praca zawodowa może być sposobem na uniknięcie izolacji społecznej ale również może wpływać na lepsze samopoczucie, pozwala oderwać się od myśli związanych z chorobą, mieć większą kontrolę nad własnym życiem. Jeśli tylko nie ma przeciwwskazań od lekarza a rodzaj leczenia na to pozwala, pracując zawodowo można zmniejszyć stres zajmując się swoimi obowiązkami, mobilizować się do codziennego wyjścia z domu. Praca daje również poczucie stabilizacji finansowej i bezpieczeństwa. Oczywiście możliwość pracy w trakcie choroby zależy również od postawy prawodawcy, czy potrafi dostosować się do sytuacji i umożliwić pracownikowi kontynuacje zatrudnienia dostosowując się do jego możliwości. Zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy pracodawca nie może żądać informacji o chorobie pracownika.[/justify] [justify] Agnieszka Kuźmiuk,  Pośrednik pracy ________________[/justify] [justify][size=2][i]Źródła:[/i][/size][/justify] [justify][size=2][i]1.https://publicum.umed.lodz.pl/fileView.seamileName=Sytuacja_zdrowotna_2020_PL_internet.pdf&affil=&entityType=book&fileTitle=Sytuacja_zdrowotna_2020_PL_internet.pdf+%2F+119+MB+%2F+&lang=pl&fileId=AML35821e5109244f0fa34ddea378e13c3e&cid=389568[/i][/size][/justify] [justify][size=2][i]2.https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/19343/Magdalena_Pluta_Praca_zawodowa_w_zyciu_osob_z_choroba_nowotworowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y[/i][/size][/justify] [justify][size=2][i]3.https://www.poradnikzdrowie.pl/aktualnosci/rak-a-obawa-o-utrate-pracy-psychoonkolog-wiekszosc-pacjentow-nie-wie-jak-przekazac-informacje-o-chorobie-aa-WGRu-N5ef-CQqQ.html[/i][/size][/justify] [justify][/justify]