×
Zmiana wielkości czcionki:

Dogoterapia

Dogoterapia
[b][color=#202124][font=Arial, sans-serif]Dogoterapia [/font][/color][/b][color=#202124][font=Arial, sans-serif]jest dziedziną zooterapii, która wspomaga rehabilitację, leczenie i pielęgnację przez kontakt chorego z psem terapeutą. Takie czynności jak głaskanie czy masaż psa wykonywane przez pacjenta prowadzą do stymulacji układu dokrewnego i wydzielania endogennych substancji poprawiających samopoczucie pacjenta. Ponadto zmniejszeniu ulega uwalnianie kortyzolu i noradrenaliny- hormonów wydzielanych przez organizm w sytuacjach stresowych, pobudzony zostaje także układ odpornościowy.  [/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif]Dogoterapia jest jedną z najczęściej stosowanych metod uzupełniających rehabilitacje z wykorzystaniem zwierząt. Podczas zajęć pacjent wykonuje ćwiczenia wspólnie z psem lub w jego obecności, co daje mu motywację oraz otwiera na kontakty z innymi ludźmi.[/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif]Dogoterapia pomaga w rozwoju fizycznym uczestnika, rozwijaniu i kształtowaniu umiejętności okazywania emocji i uczuć. Taka forma terapii uczy również dużej samodzielności , stwarzając uczestnikowi możliwość wywiązywania się z działań podejmowanych wobec psa. Dla większości uczestników kontakt z psem daję bardzo dużo przyjemności. Pies doskonale spełnia się w roli przyjaciela, ponieważ nie ocenia, nie wyśmiewa się z niepełnosprawności, nie krytykuje, nie patrzy ze zdziwieniem na wózek inwalidzki, akceptuje nas bezwarunkowo. [/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif]Dogoterapia wspiera ogólną aktywność ruchową i sprawność motoryczną, poprawia precyzyjność ruchów, dzięki czemu mamy nad nimi większą kontrolę. Jest to doskonała forma rehabilitacji. Obecność psa pomaga niepełnosprawnej osobie poprzez redukcję napięcia emocjonalnego. [/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif]Dogoterapia jako metoda rozwoju dziecka z niepełnosprawnością, prowadzona w sposób odpowiedzialny, przynosi wymierne korzyści. Jednak każdy przypadek należy traktować indywidualnie -  nadrzędną wartość powinno stanowić dobro pacjenta. Tylko zasadne i profesjonalne zastosowanie dogoterapii może przynieść zamierzone rezultaty.[/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif] [/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif]Dogoterapia świetnie sprawdzi się w przypadku osób cierpiących na poniższe schorzenia:[/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif] [/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Zespół Aspergera[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Autyzm [/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Upośledzenie umysłowe [/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Zespół Downa[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]ADHD[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Dyslekcja[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Epilepsja[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Afazja[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Mózgowe porażenie dziecięce[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Niepełnosprawność ruchowa[/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif] [/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif] [/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif]Dogotrapia daje dużo korzyści, wśród nich można wymienić : [/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Rozwój motoryki dużej i małej[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Wspomaganie rozwoju mowy i wzbogacenie słownictwa[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Ćwiczenia koordynacji ruchów i orientacji przestrzennej[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Łagodzenie stresu[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Przełamywanie lęków[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Stymulowanie zmysłów[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Rozwijanie spontanicznej aktywności [/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Nauka właściwych postaw wobec zwierząt[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Nauka bezpiecznego postępowania z czworonogiem[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Zwiększenie aktywności[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Nauka samodzielności i odpowiedzialności[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Stymulowanie pracy mięśni[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Budowanie więzi emocjonalnych u pacjentów z utrudnionym kontaktem[/font][/color] [color=#202124][font=Symbol]·[size=1][font=Times New Roman]         [/font][/size][/font][font=Arial, sans-serif]Kształtowanie i rozwój umiejętności okazywania uczuć i emocji.[/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif] [/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif] [/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif]Ta forma terapii kierowana jest w szczególności do osób z niepełnosprawnościami jak również do osób samotnych ponieważ poprzez bezpośredni kontakt z psem rozwija sferę emocjonalną. Jest wiele ośrodków, które prowadzą zajęcia z dogoterapii zarówno w grupach jak i indywidualnie. [/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif] [/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif] [/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif]Pośrednik pracy [/font][/color] [color=#202124][font=Arial, sans-serif]Katarzyna Włodarczyk[/font][/color]