×
Zmiana wielkości czcionki:

Maksymalne stawki za paliwo gazowe w 2023 roku - możliwość zwrotu VAT

Maksymalne stawki za paliwo gazowe w 2023 roku - możliwość zwrotu VAT
[justify]Ustawą z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu wprowadzono maksymalną cenę gazu dla gospodarstw domowych oraz innych odbiorców uprawnionych. Na mocy ustawy przedsiębiorstwa dostarczające gaz ziemny w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku będą zobowiązane stosować w rozliczaniach w z odbiorcami uprawnionymi cenę wynoszącą 200,17 zł/MWh. Przedsiębiorstwom dostarczającym gaz będzie przysługiwała rekompensata, chyba że w umowach zobowiązujących je do dostawy gazu dla podmiotów uprawnionych (w tym dla gospodarstw domowych), w okresie dostaw następującym po 31 grudnia 2022 roku są ustalone niższe cenny.[/justify] [justify]W praktyce będzie to oznaczać brak podwyżek cenny gazu netto dla gospodarstw domowych. Z 1 stycznia 2023 roku przestanie niestety obowiązywać obniżona w ramach tarczy antyinflacyjnej do zera stawka VAT. Gospodarstwa domowe będą musiały liczyć się więc z realną podwyżką rachunków za gaz. [/justify] [justify][/justify] [justify]Dla tych gospodarstw, które wykorzystują gaz jako główne źródło ogrzewania (zgodnie z wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków) oraz nie przekraczają przeciętnego miesięcznego dochodu w kwocie:[/justify] [justify][ul] [li]2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub [/li] [li]1500 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych, przewidziano możliwość zwrotu wpłaconego w raz z rachunkiem podatku VAT.[/li] [/ul] [/justify] [justify]Wysokość dochodu będzie określana zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia  28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.[/justify] [justify][/justify] [justify]Wnioski o zwrot VAT osoby uprawnione będą mogły składać w urzędzie gminy swojego miejsca zamieszkania nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych. [/justify] [justify][/justify] Do wniosku będzie należało dołączyć fakturę oraz dowód jej zapłaty. Dariusz Dziuban,  Prawnik