×
Zmiana wielkości czcionki:

Metody komunikacji z osobami głuchoniewidomymi

Metody komunikacji z osobami głuchoniewidomymi
[justify][size=3][font=sans-serif]Niepełnosprawność nierzadko wpływa na codzienne funkcjonowanie ograniczając możliwości w kontekście wykonywania określonych czynności, bądź je utrudniając. Co jednak w przypadku gdy, wydawać by się mogło, w zupełności odbiera kontakt z otoczeniem? Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku równoczesnego, znacznego uszkodzenia zarówno narządów słuchu, jak i wzroku, co bardzo utrudnia lub uniemożliwia odbieranie bodźców napływających z otoczenia tymi kanałami percepcyjnymi. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Istnieje kilka metod komunikacji z osobami głuchoniewidomymi i są one zależne od stopnia uszkodzenia zmysłów wzroku i słuchu i należą do nich między innymi:[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][ol] [li][size=3][font=sans-serif][b]Kreślenie drukowanych liter alfabetu na dłoni osoby głuchoniewidomej[/b][/font][/size][/li] Jest to metoda, która znajduje zastosowanie w przypadku osób, które stały się głuchoniewidome w trakcie swojego życia i porozumiewają się w dalszym ciągu językiem mówionym oraz znają alfabet. Jest to metoda dość czasochłonna, nie mniej jednak  bardzo skuteczna.[li][b][size=3][font=sans-serif]Język migowy[/font][/size][/b][/li] Pomimo tego, że kojarzy się on głównie ze sposobem komunikacji odbieranym wzrokowo istnieje również możliwość „migania do dłoni”. Ten sposób opiera się głównie na wykorzystaniu znaków daktylograficznych (alfabetu miganego) na dłoni osoby głuchoniewidomej. Wówczas ma ona możliwość odbierania komunikatu dotykiem. Aby jednak móc skutecznie skomunikować się w ten sposób konieczna jest znajomość języka migowego poprzez odbiorcę i nadawcę komunikatu.[/ol] [/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Warto jednak zaznaczyć, że głuchoślepota nie jest jednorodnym rodzajem niepełnosprawności, ponieważ u każdego może ona mieć inną postać, ze względu na różne jej przyczyny, a co za tym idzie stopnie uszkodzenia narządów zmysłów. Dlatego też rodzaj komunikacji zależy przede wszystkim od możliwości komunikacyjnych danej osoby.[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Paula Kozaczuk,[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Psycholog[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]______________________[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Żródła:[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][i]1. Kozłowski G.: Alfabet punktowy do dłoni, Warszawa, 1988;[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][i]2. Majewski T.: Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych. TPG i PZN, Warszawa 1995;[/i][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif] [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][/justify]