×
Zmiana wielkości czcionki:

Czynniki Kontekstowe (środowiskowe i osobowe) a funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy

Czynniki Kontekstowe (środowiskowe i osobowe) a funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy
[left]Czynniki kontekstowe stanowią drugą część klasyfikacji ICF. Przedstawiają całość otoczenia, w którym dana osoba żyje. Składają się z dwóch składników – czynniki środowiskowe i osobowe.[/left] [b]1. Czynniki środowiskowe[/b] Obejmują środowisko fizyczne i społeczne oraz postawy osób, wśród, których osoba żyje i z którymi łączą ją jakiekolwiek relacje. Dotyczą bezpośredniego/ szerszego otoczenia człowieka, w klasyfikacji są umieszczone na dwóch poziomach: [ul] [li]indywidualnym – dom, miejsce pracy i szkoła, rodzina, znajomi, rówieśnicy, sąsiedzi, osoby obce itp.[/li] [li]społecznym – formalne i nieformalne struktury społeczne, związane ze środowiskiem pracy czy miejscowej działalności, prawo, przepisy, kultura, usługi – transportowe, komunikacyjne, architektura, postanowienia, ideologie, postawy.[/li] [/ul] [b] 2. Czynniki osobowe[/b] Czynniki osobowościowe są szczególnie istotne w ocenie użyteczności modelu funkcjonowania i niepełnosprawności w procesie poradnictwa zawodowego, które wpływają na zwiększenie jakości usług z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zdefiniowaniem aspektów funkcjonowania w osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy. Obejmują one czynniki charakterologiczne, tworząc szczególny system regulacji, niezależny od stanu chorobowego, który jednak odgrywa istotną rolę w procesie upośledzenia lub odzyskiwania sprawności. Odpowiada on za adaptację osoby do istniejącej choroby i sposób reagowania na zmieniające się warunki i środowisko, wpływając w bardzo ogromnym stopniu na indywidualizację sytuacji osoby. Do czynników osobowych należy zaliczyć poza cechami osobowościowymi, również takie zmienne (niezależne i zależne od osoby) jak wiek, płeć, rasę, sprawność fizyczną, wykształcenie, zawód, styl życia, nawyki, doświadczenia życiowe (przeszłe i obecne), wyobrażenia na temat zdrowia i choroby oraz strategie radzenia sobie z problemami zdrowotnymi. Wartość czynników osobowych w określaniu sytuacji osoby jest bardzo duża, jednakże nie zostały one jeszcze w pełni sklasyfikowane w ICF ze względu na różnice kulturowe i społeczne, które mają miejsce w różnych częściach świata. Agnieszka Chmielewska psycholog, doradca zawodowy