×
Zmiana wielkości czcionki:

Elastyczność w miejscu pracy

Elastyczność w miejscu pracy
[justify][size=3][font=sans-serif]Stale zmieniający się rynek pracy wymaga od pracowników i pracodawców umiejętności dopasowywania się do nowych realiów, okoliczności oraz wypracowania umiejętności szybkiego reagowania na ciągle zmieniające się potrzeby firmy[sup]1[/sup]. Zmianom ulegają zakresy obowiązków na danych stanowiskach poszerzają się wymagania firm co do umiejętności jakich oczekuje się od przyszłych pracowników. [/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Czym jest elastyczność?[/b] Elastyczność jest kompetencją pozwalającą na szybkie dostosowanie do zmieniających się warunków pracy i sprostanie rosnącym oczekiwaniom firmy. Cecha ta oznacza, że osoba w bardzo krótkim czasie odnajdzie się w każdym miejscu, na każdym stanowisku i z powodzeniem poradzi sobie ze zleconymi zadaniami. Osoby posiadające tę cechę mają szansę na bardzo szybki rozwój zawodowy, ze względu na umiejętność szybkiego uczenia się i wdrażania w nowe obowiązki co wiąże się z tym, że w bardzo krótkim czasie mogą zdobyć doświadczenie niezbędne do pracy na wyższych stanowiskach[sup]2[/sup]. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Elastyczność to także umiejętność i otwartość pracodawców na potrzeby pracowników, to zdolność do inicjowania i wprowadzania zmian dostosowanych do nowych sytuacji, dotyczy ona najczęściej umożliwienia pracy w wybranym przez pracownika czasie i miejscu. Taka forma pracy jest możliwa zwłaszcza w przypadku zawodów, gdzie pracownik ma do wykonania konkretne, indywidualne zadanie i kluczowy a w tym przypadku jest efekt i terminowość, a nie sam przebieg wykonywanej czynności. Elastyczność w miejscu pracy pozwala pracownikom i pracodawcom na ustalenie warunków, które będą opowiadały i niosły korzyści i zadowolenie dla obu stron. Pracownikom pomaga zachować równowagę między pracą a życiem prywatnym, natomiast pracodawcom zwiększyć produktywność i efektywność działań[sup]3[/sup]. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][b][size=3][font=sans-serif]Elastyczny pracownik czyli jaki?[/font][/size][/b][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]To taki, który nie bazuje jedynie na wiedzy i umiejętnościach zdobytych w procesie kształcenia czy na doświadczeniu, które wyniósł z poprzedniego miejsca pracy. To osoba, która stale podnosi swoje kwalifikacje, szlifuje nabyte umiejętności, śledzi trendy z danej dziedziny, jest otwarta na branżowe nowinki i nowoczesne rozwiązania. Elastyczny pracownik, to osoba otwarta na nowe rozwiązania, jest w stanie zmienić styl czy czas pracy, aby móc lepiej dopasować się do aktualnych potrzeb firmy. Jest w stanie przejąć obowiązki innych pracowników podczas ich nieobecności. Nie sprawia mu większych trudności odnalezienie się w nowym otoczeniu czy środowisku pracy[sup]4[/sup]. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Elastyczny pracodawca czyli jaki?[/b][/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]To taki, który reaguje na zmieniające się potrzeby swoich pracowników i proponuje konkretne rozwiązania, rozumie potrzeby członków swojego zespołu i potrafi na nie odpowiedzieć. Wie, że efektywna praca to zgrany, zmotywowany zespół i panujące pośród niego dobre relacje i wzajemne zaufanie. To taki dla którego istotą jest transparentna komunikacja i jasno określone ścieżki rozwoju w strukturach firmy, jest otwarty na dostosowanie miejsca pracy dla[sup]5[/sup]. [/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][b]Przykłady elastyczności w miejscu pracy:[/b][/font][/size][/justify] [ul] [li][size=3][font=sans-serif]możliwość zarządzania własnym czasem pracy dla lepszego zoptymalizowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]oszczędność czasu- skrócenie czasów dojazdów poprzez umożliwienie pracy z domu,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]dostosowanie wielofunkcyjnej przestrzeni do charakteru i zadań pracowników,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]dostosowanie miejsca pracy dla osoby z niepełnosprawnością,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]indywidualne podejście,[/font][/size][/li] [li][size=3][font=sans-serif]w razie potrzeby zapewnienie pomocy psychologicznej, dostępu do opieki medycznej czy dodatkowego budżetu szkoleniowego[sup]6[/sup]. [/font][/size][/li] [/ul] [justify][b][size=3][font=sans-serif]Jakie płyną korzyści z elastyczności w miejscu pracy?[/font][/size][/b][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif][i]Po stronie pracownika to np.: [/i]uznanie przełożonego, awans zawodowy na wyższe stanowisko, samorozwój, poszerzanie kompetencji, rozwój kreatywności, możliwość przekwalifikowania się. [i] Po stronie pracodawcy to np.[/i]: efektywność i motywacja pracowników utrzymująca się na stałym poziomie, dobre relacje zgrany zespół i wzajemne zaufanie co przekłada się na skuteczność, wydajność i produktywność, a co za tym idzie w efekcie końcowym przekłada się na dobrostan firmy. Sposób na przyciągnięcie i zatrzymanie talentów, budowanie pozytywnego wizerunku firmy i marki, zmniejszenie absencji, często obniżenie kosztów np., najmu biura, podróży służbowych.[/font][/size][/justify] [justify][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Milena Faryna[/font][/size][/justify] [justify][size=3][font=sans-serif]Trener pracy[/font][/size][/justify] ____________________________ [i][size=2]1. https://beskidzka24.pl/czym-jest-elastycznosc-w-pracy/ (dostęp 28.12.2022)[/size][/i] [i][size=2]2. https://beskidzka24.pl/czym-jest-elastycznosc-w-pracy/ (dostęp 28.12.2022)[/size][/i] [i][size=2]3. https://blog.hsys.pl/index.php/elastycznosc-najwiekszy-atrybut-pracodawcy/(dostęp 28.12.2022)[/size][/i] [i][size=2]4. https://porady.pracuj.pl/kariera-i-rozwoj/4-korzysci-ktore-daje-elastycznosc-w-pracy/(dostęp 28.12.2022)[/size][/i] [i][size=2]5. https://talentplace.pl/blog/dla-pracodawcow/elastycznosc-slowo-klucz-w-nowoczesnym-miejscu-pracy/ ([/size][/i] [i][size=2]dostęp 29.12.2022) 6. https://www.wcido.com/pl/13-flexibility-14-elastyczno%C5%9B%C4%87-w-przyk%C5%82adach-pracy( dostęp 29.12.2022)[/size][/i]