×
Zmiana wielkości czcionki:

Dofinansowanie barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych

Dofinansowanie barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych
[color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Bariery w komunikowaniu się są to utrudnienia, które uniemożliwiają bądź utrudniają osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Dofinansowaniem mogą być objęte przedmioty, które umożliwią lub w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, których realizacja jest utrudniona ze względu na występującą niepełnosprawność. Dofinansowanie może dotyczyć np.: zakupu sprzętu elektronicznego – laptopa lub komputera stacjonarnego z monitorem, tableta, programów specjalistycznych tj.: programów logopedycznych lub innych w zależności od potrzeb osoby niepełnosprawnej, sprzętów specjalistycznych służących do komunikowania się np. PCEyeMini, interkomy, różnego rodzaju komunikatory, a także ekrany dotykowe, notatniki brajlowskie, syntezatory mowy, drukarki i maszyny brajlowskie, powiększalniki.[/font][/font][/size][/color] [justify][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]O dofinansowanie może ubiegać się każda osoba zaliczona do grona osób niepełnosprawnych zgodnie z ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. Warunkiem jest posiadanie stosownego orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia), o stopniu niepełnosprawności [/font][font=sans-serif](osoby powyżej 16 roku życia) lub orzeczenia równoważnego.[/font][/font][/size][/color][/justify] [justify][/justify] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Wnioski przyjmowane są przez cały rok. Dofinansowania wypłacane są do momentu, do którego PCPR/MOPR dysponuje środkami finansowymi z PFRON na ten cel. Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych wynosi do 95% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca jest zobowiązany do wkładu udziału własnego w minimalnej wysokości 5% kosztów.[/font][/font][/size][/color][/justify] [color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Ważne informacje:[/font][/font][/size][/color] [ul] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Dofinansowanie w zakresie likwidacji barier technicznych może być udzielone raz na trzy lata.[/font][/font][/size][/color][/li] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]PFRON nie zwraca kosztów poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków [/font]PFRON.[/font][/size][/color][/li] [/ul] [color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Do wniosku osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie musi dołączyć następujące dokumenty:[/font][/font][/size][/color] [ul] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,[/font][/font][/size][/color][/li] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,[/font][/font][/size][/color][/li] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]wycenę wnioskowanego przedmiotu lub fakturę pro forma,[/font][/font][/size][/color][/li] [li][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]kopię decyzji o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej (jeśli osoba takie pobiera).[/font][/font][/size][/color][/li] [/ul] [color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]Karolina Kowalska Trener pracy[/font][/font][/size][/color] [color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][font=sans-serif]____________________[/font][/font][/size][/color] [justify][color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][size=2][font=sans-serif][i]1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych [/i][/font][/size][i][size=2][font=sans-serif](t.j. Dz.U. 2019 poz. 1172).[/font][/size][/i][/font][/size][/color][/justify] [color=#212529][size=3][font="Open Sans", sans-serif][size=2][font=sans-serif][i]2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 926).[/i][/font][/size][/font][/size][/color]